Europass v oblasti zaměstnanosti a náboru

Europass nabízí velmi užitečné služby pro pracovníky v oblasti lidských zdrojů, vedoucí a náborové pracovníky a kariérní poradce. Ti všichni totiž potřebují přístup ke spolehlivým nástrojům a informacím, aby si dokázali zařadit dovednosti a kvalifikace, které jednotliví uchazeči o zaměstnání mají.

Zjednodušení náboru pracovníků

Europass můžete pro nábor nových pracovníků využít tak, že uchazeče o zaměstnání požádáte, aby si vytvořili vlastní profil Europass. Uživatelé Europassu mohou do svého profilu vložit veškeré informace o svých dovednostech, kvalifikaci a praxi. Profil pak mohou sdílet se zaměstnavatelem. V tomto profilu pak můžete jako zaměstnavatel nebo náborový pracovník vidět dovednosti a zkušenosti uchazeče uspořádané srozumitelným a strukturovaným způsobem. V profilu Europass mohou uchazeči o zaměstnání rovněž vytvářet životopisy a průvodní dopisy a spolu s dalšími dokumenty Europassu je prostřednictvím jednoduchého odkazu sdílet.

Pokud navíc zveřejníte svou nabídku volného pracovního místa na portálu Evropské služby zaměstnanosti (EURES), pošle Europass upozornění na tento inzerát všem uchazečům o zaměstnání, jejichž profil odpovídá požadavkům.

Photo of a man with eyes slightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Rozvoj zaměstnanců

Europass lze také využít pro rozvoj dovedností vašich stávajících zaměstnanců. Poskytne vám jasný obrázek o tom, jaké dovednosti vaši zaměstnanci mají, takže získáte přehled, jaké jsou jejich potřeby v oblasti odborné přípravy a rozvoje. Zaměstnanci si mohou vytvořit svůj vlastní profil Europass, který mohou pravidelně aktualizovat a zaznamenávat si v něm veškeré údaje o svém profesním rozvoji, výsledcích a pokroku v práci. Používání důvěryhodných a bezplatných nástrojů Europass může vaší organizaci pomoci plně využít lidský potenciál, který se v ní skrývá.

Srozumitelnost dovedností a kvalifikací

Europass rovněž nabízí řadu dalších nástrojů, které vám pomohou lépe pochopit a zařadit si jednotlivé dovednosti a kvalifikace, a to i v případě těch, které byly získány v jiných zemích:

  • Dodatek k diplomu, který vydávají vysokoškolské instituce, popisuje vysokoškolskou kvalifikaci ve standardním formátu (např. stupeň dosaženého vzdělání, výsledky, instituce).
  • Europass-dodatek k osvědčení, který vydávají instituce odborného vzdělávání a přípravy, popisuje odbornou kvalifikaci ve standardním formátu (např. stupeň dosaženého vzdělání, výsledky, instituce).
  • Europass-mobilita popisuje praxi a dovednosti získané v zahraničí během studijního, pracovního nebo dobrovolnického pobytu.

Až budete inzerovat volné místo, můžete si tyto dokumenty v rámci výběrového řízení vyžádat.

 

certifikáty Europass

Rámec digitálních certifikátů Europass umožňuje vzdělávacím institucím vydávat digitální nezfalšovatelná osvědčení o kvalifikaci a vzdělání. Studující, zaměstnavatelé, instituce vzdělávání a odborné přípravy a další oprávněné subjekty tak mají k dispozici jednoduchý a důvěryhodný způsob kontroly pravosti digitálních certifikátů. Pravost kvalifikace žadatelů o zaměstnání a zaměstnanců si díky nim můžete snadno ověřit. Digitální certifikáty Europass jsou v celé Evropské unii právně rovnocenné osvědčením v papírové podobě a všechny složky této infrastruktury jsou volně dostupné a bezplatné. Další informace o digitálních certifikátech Europass.

Pomozte nám Europass propagovat!

Evropská komise si klade za cíl učinit z Europassu vysoce ceněnou a široce využitelnou službu, která se stane nepostradatelným nástrojem zaměstnavatelů, náborových organizací a organizací pro rozvoj zaměstnanců.

Máte-li nějaké připomínky nebo dotazy týkající se Europassu, kontaktujte nás e-mailem.