Digitální certifikáty Europass

Digitální certifikát Europass je digitálně zabezpečený soubor vydaný institucí, kterou jste absolvovali. Popisuje vaši kvalifikaci a může rovněž obsahovat informace o předmětech, známkách, projektech a dalších aspektech vašeho studia.

Pokud chcete studovat, pracovat nebo se věnovat dobrovolnické činnosti, je často nutné předložit zaměstnavateli, vzdělávací instituci či jiné organizaci doklad o kvalifikaci a dosažených výsledcích. To může být někdy obtížné, zejména pokud se chcete z důvodu nové práci či studia odstěhovat do zahraničí.

Díky digitálním certifikátům Europass si můžete od instituce vzdělávání či odborné přípravy, kterou jste absolvovali, snadno a rychle vyžádat svůj diplom a osvědčení v digitální podobě.

Instituce, již jste vystudovali, vám může diplom nebo osvědčení vydat jako digitální certifikát Europass.

Ten si pak můžete jako digitální soubor uložit do elektronické složky (tzv. portmonky) v knihovně Europass, nebo vám může být zaslán přímo do e-mailové schránky nebo jiného úložiště. Digitální certifikát Europass je cenným dokumentem, proto si jej vždy uložte na dobře zabezpečené místo.

 

K čemu mi digitální certifikát Europass bude?

Digitální certifikát Europass můžete sdílet se zaměstnavatelem, institucemi vzdělávání a odborné přípravy nebo jinými organizacemi, které potřebují informace o vaší kvalifikaci. Jakmile váš digitální certifikát Europass obdrží, mohou si automaticky ověřit, že je vaše kvalifikace pravá a skutečně jste ji absolvovali vy osobně. Rovněž jim pomůže se orientovat ve vašich dovednostech a zkušenostech. Nikdy certifikát nesdílejte s někým, jehož totožnost neznáte. Pokud si certifikát uložíte do knihovny Europass, můžete jeho sdílení časově ohraničit.

Systém digitálních certifikátů Europass spravuje Evropská komise a je zcela zdarma a zabezpečený.

Na pilotním projektu digitálních certifikátů Europass Evropská komise spolupracuje s členskými státy EU a dalšími zeměmi. Můžete být jedním z prvních absolventů, kteří svůj diplom nebo osvědčení obdrží v podobě digitálního certifikátu Europass.

To, zda digitální certifikát Europass můžete obdržet, vám sdělí vaše škola. Máte-li otázky týkající se digitálních certifikátů Europass, neváhejte se na nás obrátit.

Smiling young woman showing her mobile phone