Europass digitālie apliecinājuma dokumenti

Europass digitālais apliecinājuma dokuments ir mācību iestādes izdota digitāla datne. Tajā aprakstīta jūsu iegūtā kvalifikācija un tā var ietvert arī informāciju par apmeklētajām nodarbībām un lekcijām, atzīmēm, īstenotajiem projektiem un citiem sasniegumiem.

Ja vēlaties studēt, strādāt vai veikt brīvprātīgo darbu, darba devēji, izglītības iestādes un citas iesaistītās struktūras bieži prasa iesniegt apliecinājumu par jūsu kvalifikācijām un sasniegumiem. Tas var izrādīties visai sarežģīti, jo īpaši gadījumos, kad grasāties pārcelties uz citu valsti, lai gūtu jaunu pieredzi.

Europass digitālie apliecinājuma dokumenti jums nodrošina iespēju vieglā un efektīvā veidā digitāli saņemt un kopīgot izglītības un apmācības iestāžu piešķirtos akadēmiskos grādus, diplomus vai sertifikātus.

Iestāde, kurā studējāt, iegūto diplomu vai sertifikātu var izsniegt Europass digitālā apliecinājuma dokumenta veidā.

Jūs varat pieprasīt šādu digitālo datni, lai saglabātu to e-makā savā Europass bibliotēkā, vai arī pieprasīt, lai to atsūta uz jūsu e-pastu vai uz citu elektronisku adresi. Europass digitālais apliecinājuma dokuments ir vērtīga datne, tāpēc vienmēr glabājiet to drošā vietā!

 

Kāpēc man vajadzīgs Europass digitālais apliecinājuma dokuments

Europass digitālos apliecinājuma dokumentus var kopīgot ar darba devējiem, izglītības un apmācības iestādēm vai citām organizācijām, kam vajadzīga informācija par jūsu kvalifikāciju. Aplūkojot Europass digitālo apliecinājuma dokumentu, darba devēji, izglītības un apmācības iestādes vai citas organizācijas automātiski varēs verificēt jūsu kvalifikācijas patiesumu, pārbaudīt, vai tā tiešām piešķirta jums, kā gūt labāku priekšstatu par jūsu prasmēm un pieredzi. Vienmēr pārliecinieties, ka zināt, kam tieši iesniedzat savus datus. Ja apliecinājuma dokuments ir saglabāts Europass bibliotēkā, jūs varat noteikt, uz cik ilgu laiku digitālo apliecinājumu kopīgot.

Europass digitālo apliecinājuma dokumentu sistēmu pārvalda Eiropas Komisija. Sistēma ir droša un pieejama bez maksas.

Eiropas Komisija sadarbībā ar ES dalībvalstīm un citām valstīm sākusi Europass digitālo apliecinājuma dokumentu izmēģināšanas fāzi. Jūs varētu būt viens no pirmajiem absolventiem, kas diplomu vai sertifikātu saņems Europass digitālā apliecinājuma dokumenta veidā.

Izdevēja iestāde jūs informēs par Europass digitālā apliecinājuma dokumenta piešķiršanu. Ja jums ir jautājumi par Europass digitālajiem apliecinājuma dokumentiem, sazinieties ar mums!

Smiling young woman showing her mobile phone