Nacionālais Europass Centrs

Europass darbojas vairāk nekā 30 valstīs. Nacionālais Europass centrs koordinē visas ar Europass saistītās darbības katrā valstī, kas piedalās Europass projektā. Tas ir pirmais kontaktpunkts ikvienai personai vai organizācijai, kas vēlas izmantot Europass vai uzzināt vairāk par to.

top angle photo of woman stillon the floor working on her laptop

Varat sazināties ar nacionālo Europass centru savā valstī vai arī tajā valstī, kurā vēlaties strādāt vai mācīties. 

Atlasīt valsti:

In case of technical issues please contact the Europass Helpdesk