Nasjonale Europass-Kontor

Over 30 land deltar i Europass. Alle land som deltar i Europass har et kontor som samordner all nasjonal aktivitet i forbindelse med Europass. Kontorene er første kontaktpunkt for alle som er interessert i å bruke eller finne ut mer om Europass.

top angle photo of woman stillon the floor working on her laptop

Ta kontakt med Europass-kontoret i landet der du bor eller der du kan tenke deg å jobbe eller studere.

Velg et land:

In case of technical issues please contact the Europass Helpdesk