Hva kan EURES gjøre for deg?

EURES hjelper jobbsøkere med å finne jobb og arbeidsgivere med å rekruttere fra hele Europa

Du kan flytte til alle land i EU, Sveits, Island, Liechtenstein og Norge for å finne jobb, takket være EUs avtale om fri bevegelighet for arbeidstakere.

EURES gir hjelp og støtte til arbeidssøkere for å finne jobb og til arbeidsgivere for å finne passende kandidater fra hele Europa.

Tjenestene er tilgjengelig på EURES-portalen og gjennom over tusen EURES-rådgivere som jobber i EURES’ medlems- og partnerorganisasjoner.

EURES’ tjenester for jobbsøkere og arbeidsgivere omfatter blant annet

  • matching av ledige stillinger og CV-er på EURES-portalen,
  • informasjon, rettledning og andre støttetjenester for arbeidstakere og arbeidsgivere,
  • informasjon om leve- og arbeidsvilkår i EURES-landene,
  • egne støttetjenester for grensearbeidere og grensependlere,
  • støtte til enkeltgrupper med målrettede mobilitetsordninger,
  • nettbaserte europeiske jobbdager og
  • informasjon om og tilgang til støtte etter ansettelsen, som språkopplæring og hjelp til integrasjon i vertslandet.

Besøk EURES-portalen for å lære mer om hvilke tjenester som er tilgjengelig. Du finner kontaktinformasjonen til EURES-medlemmer og -partnere på EURES i ditt land-siden. Du kan også ta kontakt med en EURES-rådgiver via telefon, e-post eller chattetjenesten.