Šta EURES može da učini za tebe?

EURES pomaže tražiocima posla da pronalaze poslove, a poslodavcima da zapošljavaju iz cele Evrope.

Možeš se preseliti u bilo koju zemlju unutar EU, Švajcarsku, Island, Lihtenštajn, Norvešku i Veliku Britaniju da prihvatiš posao, zahvaljujući jednom od najvažnijih prava građana EU: slobodnom kretanju radnika.

EURES pomaže i podržava tražioce posla da pronađu poslove i poslodavce da pronađu odgovarajuće kandidate širom Evrope.

Širok spektar usluga podrške dostupan je na portalu EURES i putem više od hiljadu EURES savetnika koji rade u članicama i partnerskim organizacijama EURES-a.

EURES usluge tražiocima posla i poslodavcima uključuju:

  • Usklađivanje konkursa za posao i biografija na portalu EURES;
  • Pružanje informacija, smernica i drugih usluga podrške za radnike i poslodavce;
  • Informacije o životnim i radnim uslovima u EURES zemljama;
  • Specifične usluge podrške za pogranične radnike i poslodavce u prekograničnim regionima;
  • Prilagođene ponude za posao za određene korake u tvojoj karijeri kao što su Tvoj prvi EURES posao i Ponovna aktivacija;
  • Priliku da upoznaš svoje buduće poslodavce i radnike putem Evropske (Online) platforme Dani posla; i
  • Pomoć nakon dobijanja posla kao što je obuka jezika i podrška pri integraciji u zemlji destinacije.

Poseti EURES portal da saznaš više o uslugama koje su ti dostupne. Pronađi kontakt podatke članica i partnera EURES-a na EURES-u u svojoj zemljiili se direktno obrati EURES-ovom savetniku putem telefona, maila ili internet razgovora.