Какво може да направи EURES за вас?

EURES помага на търсещите работа лица да намерят работни места, а на работодателите — да наемат служители от цяла Европа

Благодарение на споразумението на Европейския съюз за свободно движение на работещи лица имате възможност да се преместите във всяка страна от ЕС, Швейцария, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, за да търсите и започнете работа.

EURES помага и подкрепя търсещите работа да намерят работни места, а работодателите — да избират подходящи кандидати от цяла Европа.

На портала EURES — чрез над хиляда съветници на EURES, работещи в организации членове и партньори на EURES — са достъпни широк набор от услуги.

EURES предлага следните услуги за лицата, търсещи работа, и работодателите:

  • намиране на свободни работни места, съответстващи на автобиографиите на портала EURES;
  • информация, насоки и други услуги в подкрепа на работещите лица и работодателите;
  • информация за условията на живот и труд в страните от EURES;
  • специфични услуги за подпомагане на погранични работници и работодатели в трансгранични региони;
  • подкрепа за специфични групи, ползващи целеви схеми за мобилност;
  • платформа на европейските (онлайн) дни на труда; и
  • информация и достъп до съдействие след намирането на работа под формата на езикови курсове и подкрепа при интеграцията в приемащата държава.

Посетете портала на EURES, за да научите повече за предлаганите услуги. Намерете координатите за връзка с членовете и партньорите на EURES във вашата страна или се свържете със съветник на EURES пряко по телефон, електронна поща или чат.