За Европас

Европас е вашият набор от онлайн инструменти и информация, който ви помага да управлявате всеки етап от вашето обучение и кариера.

Най-надеждният европейски инструмент за управление на вашето обучение и кариера.

Независимо дали все още учите, тъкмо започвате първата си работа или търсите нови предизвикателства, Европас ви дава възможност да представяте ефективно уменията и квалификациите си в Европа. Европейската комисия предлага тази услуга безплатно на 31 различни езика.

Направете следващата крачка във вашето обучение или кариера

Европас ви насърчава да направите следващата крачка във вашето обучение или кариера, като ви:

  • помага да обмислите настоящите си умения и опит;
  • предоставя информация за подходящи и надеждни възможности за обучение и работа в цяла Европа;
  • улеснява при съставянето на автобиографии и мотивационни писма чрез своите готови за редактиране образци;
  • предоставя точна информация за работата и ученето в Европа;
  • осигурява връзки към подходящи мрежи за подкрепа.

По този начин Европейската комисия ви помага да реализирате пълния си потенциал и да намерите възможности в цяла Европа, които отговарят на вашите умения и опит.

 

Man, smiling and pointing at you

Инструментите, които ви подкрепят по време на вашето обучение или кариера

Европас предлага безплатни онлайн инструменти, които помагат на учащите, работниците и търсещите работа в цяла Европа. Преди да изпратите кандидатура, вижте някои от нашите инструменти:

Надеждна информация за образованието и работата в Европа

Европас предоставя надеждна информация за обучението и работата в различни европейски държави чрез връзки към подходящи европейски и национални източници. Благодарение на тази информация можете да намерите курсове, работни места, насоки и помощ за валидиране и признаване на вашите квалификации.

Цифрови удостоверения Европас

Цифровите удостоверения Европас представляват цифрови удостоверения, които са равностойни от правна гледна точка на сертификатите на хартия. Те дават възможност на институциите безплатно да ви издадат цифрово, защитено от фалшификация удостоверение за квалификации и други придобити знания. Тези удостоверения се използват при кандидатстване за работни места, стажове в университети и други. Благодарение на Европас можете да съхранявате и споделяте по сигурен начин тези удостоверения, за да не се занимавате повече с хартиените версии на вашите сертификати и дипломи.