O Europasse

Europass je súbor online nástrojov a informácií, ktorý vám pomáha naplánovať každý krok vo vašom vzdelávaní a kariére.

Najdôveryhodnejší európsky nástroj na plánovanie vášho vzdelávania a kariéry

Europass vám umožní efektívne prezentovať vaše zručnosti a kvalifikácie vo všetkých krajinách Európy, a to či už počas štúdia, pri nástupe do vášho prvého zamestnania alebo pri hľadaní nových výziev. Európska komisia poskytuje túto službu bezplatne a v 31 rôznych jazykoch.

Posuňte sa ďalej vo vašom vzdelávaní alebo kariére

Europass vám umožňuje posunúť sa ďalej vo vašom vzdelávaní alebo kariére tým, že:

  • vám pomáha vyhodnotiť vaše súčasné zručnosti a doterajšie skúsenosti
  • ponúka vám personalizované a dôveryhodné vzdelávacie a pracovné príležitosti v celej Európe
  • zjednodušuje písanie životopisov a motivačných listov vďaka editovateľným vzorom
  • poskytuje vám presné informácie o práci a vzdelávaní v Európe
  • uvádza odkazy na vhodné podporné siete.

Európska komisia vám takto pomáha pri napĺňaní vášho potenciálu a nachádzaní príležitostí, ktoré zodpovedajú vašim zručnostiam a skúsenostiam, v celej Európe.

 

Man, smiling and pointing at you

Nástroje na podporu vášho vzdelávania alebo profesijného rozvoja

Europass poskytuje bezplatné online nástroje na podporu vzdelávajúcich sa osôb, pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie v Európe. Pred tým, než sa budete uchádzať o štúdium alebo zamestnanie, nezabudnite vyskúšať jeden z týchto nástrojov:

Spoľahlivé informácie o štúdiu a práci v Európe

Europass poskytuje spoľahlivé informácie o štúdiu a práci v rôznych európskych krajinách prostredníctvom odkazov na príslušné európske zdroje a zdroje v jednotlivých krajinách. To vám môže pomôcť pri vyhľadávaní kurzov, pracovných miest, poradenstva a podpory pri potvrdzovaní a uznávaní kvalifikácií.

Digitálne Europass-certifikáty

Digitálne Europass-certifikáty sú z právneho hľadiska rovnocenné osvedčeniam v papierovej podobe. Vzdelávacie inštitúcie môžu tak vydávať digitálne kvalifikácie a iné certifikáty o vzdelávaní, ktoré sú chránené pred neoprávneným zásahom. Tieto certifikáty môžete použiť na preukázanie svojej spôsobilosti pri prihlasovaní sa do zamestnania, na vysokoškolské štúdium a pod. Vďaka Europassu môžete tieto certifikáty bezpečne uchovávať a zdieľať, a tým vám odpadajú starosti s papierovými verziami vašich osvedčení a diplomov.