Čo pre vás môže EURES urobiť?

EURES pomáha uchádzačom o zamestnanie pri hľadaní práce a zamestnávateľom pri nábore zamestnancov z celej Európy

Vďaka dohode Európskej únie o voľnom pohybe pracovníkov sa môžete za účelom hľadania zamestnania alebo nástupu do zamestnania presťahovať do ktorejkoľvek krajiny v EÚ, do Švajčiarska, na Island, do Lichtenštajnska a Nórska.

EURES pomáha a poskytuje podporu uchádzačom o zamestnanie pri hľadaní zamestnania a zamestnávateľom pri hľadaní vhodných uchádzačov v celej Európe.

Na portáli EURES a prostredníctvom viac ako tisícky poradcov siete EURES pracujúcich v členských a partnerských organizáciách siete EURES je dostupná široká škála služieb.

Medzi služby EURES poskytované uchádzačom o zamestnanie a zamestnávateľom patrí:

  • priraďovanie voľných pracovných miest k životopisom na portáli siete EURES,
  • informácie, usmernenia a ďalšie podporné služby pre zamestnancov a zamestnávateľov,
  • informácie o pracovných a životných podmienkach v krajinách siete EURES
  • osobitné podporné služby pre cezhraničných pracovníkov a zamestnávateľov v pohraničných regiónoch,
  • podpora konkrétnych skupín využívajúcich cielené programy mobility,
  • Platforma Európskych (online) dní pracovných príležitostí,
  • informácie o pomoci po získaní zamestnania, napr. jazykové kurzy a podpora pri integrácii v cieľovej krajine, a prístup k takejto pomoci.

Ďalšie informácie o dostupných službách nájdete na portáli EURES. Kontaktné údaje členov a partnerov siete EURES sa nachádzajú na stránke EURES vo vašej krajine. Môžete sa takisto telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom chatu priamo obrátiť na poradcu siete EURES.