Šta EURES može da učini za vas?

EURES pomaže osobama koje traže posao da nađu posao i poslodavcima da zapošljavaju iz cijele Evrope

Možete da se preselite u bilo koju zemlju unutar EU, Švajcarsku, Island, Lihtenštajn i Norvešku kako biste potražili i prihvatili posao zahvaljujući sporazumu Evropske unije o slobodnom kretanju radnika.

EURES pomaže i pruža podršku tražiocima posla da nađu posao i poslodavcima da pronađu odgovarajuće kandidate širom Evrope.

Širok spektar usluga dostupan je na portalu EURES i preko više od hiljadu EURES savjetnika koji rade u organizacijama članicama i partnerima EURES-a.

Usluge EURES-a za tražioce posla i poslodavce uključuju:

  • Usklađivanje slobodnih radnih mjesta i CV-ja na EURES portalu;
  • Usluge informisanja, usmjeravanja i druge podrške za radnike i poslodavce;
  • Informacije o uslovima života i rada u EURES zemljama;
  • Posebne usluge podrške za pogranične radnike i poslodavce u prekograničnim regionima;
  • Podršku određenim grupama koristeći šeme ciljane mobilnosti;
  • Evropsku (Online) platformu Dani posla ; i
  • Informacije i pristup pomoći nakon dobijanja posla, kao što je jezička obuka i podrška pri integraciji u zemlji odredišta.

Posjetite EURES portal da saznate više o dostupnim uslugama.  Pronađite kontakt podatke članova i partnera EURES-a na EURES-u u svojoj zemlji  ili kontaktirajte sa savjetnikom EURES-a direktno putem telefona, pošte ili ćaskanja.