Da li želite da pošaljete svoj Europass CV na portal EURES?

Informacije o EURES-u za lica koja traže posao i EURES Izjava o zaštiti podataka

Da li želite da pošaljete svoj Europass CV na portal EURES?

 

EURES je Evropska mreža službi za zapošljavanje koja pokriva sve zemlje EU, kao i Island, Lihtenštajn, Norvešku i Švajcarsku. U prosjeku, na portalu EURES-a postoji preko 4 miliona dostupnih radnih mjesta. Od 1994. godine preko 1000 EURES savjetnika pomoglo je tražiocima posla da pronađu posao, a poslodavcima da pronađu odgovarajuće kandidate širom Evrope. Možete poslati svoj Europass CV na portal EURES, gdje ga mogu pregledati EURES savjetnici i hiljade poslodavaca. Posjetite EURES portal da biste saznali više o EURES-u. Nakon što podijelite svoj Europass CV sa EURES-om, možete ga u bilo kojem trenutku izbrisati ili ažurirati. 

Pored odgovarajućih radnih mjesta, EURES nudi druge usluge dostupne korisnicima Europass-a:

  • EURES ima odjeljak sa opširnim informacijama о Uslovima života i rada u 31 evropsku zemlju
  • Možete kontaktirati EURES savjetnike koji su na listi na portala EURES za individualnu podršku u procesu traženja posla
  • Portal EURES sadrži mnogo zanimljivih članaka i savjeta za lica koja traže posao koji će vam biti korisni

Zaštita vaših ličnih podataka  

Informacije u vašem Europass CV-u sadrže lične podatke zaštićene zakonodavstvom EU-e. To znači da slanjem vašeg Europass CV-a na portal EURES, prenosite za obradu svoje lične podatke. Ova obrada mora da bude usklađena sa:

  • Uredbom (EU) br. 2018/1725, koja važi za obradu podataka o ličnosti u Evropskim institucijama i tijelima
  • Uredbom (EU) br. 2016/679 (Opšta uredba o zaštiti podataka), koja važi za svaku obradu podataka o ličnosti u organizacijama koje nisu Evropske institucije i tijela

Osnovni zahtјev iz ovih pravnih akata je da morate da date svoju izričitu saglasnost ukoliko želite da prenesete svoj Europass CV na portal EURES. Imate pravo da u svakom trenutku povučete tu svoju saglasnost. Ukoliko ste maloljetni, morate imati saglasnost svojih roditelja ili zakonskih staratelja. 

Važno je da razumijete svrhu obrade (korištenja) podataka na portalu EURES.

Portal EURES pruža informacije i usluge koje koriste tražiocima posla koji su zainteresovani za pronalaženje posla i druge mogućnosti u Evropi, poslodavcima i organizacijama zainteresovanim za pronalaženje kandidata iz drugih zemalja, kao i svim građanima koji žele da iskoriste princip slobodnog kretanja ljudi. Princip slobodnog kretanja ljudi znači da kao građanin EU/EEP imate slobodu da radite bilo gdje u ovim zemljama.

Baza CV-a na portalu EURES tražiocima posla pruža priliku da objave svoj CV/profil kandidata na mreži, dok poslodavcima pruža priliku da pretražuju CV-e/profile potencijalnih kandidata.

Mašina za uparivanje na portalu EURES nudi automatsku uslugu spajanja slobodnih radnih mjesta sa CV-e/profile lica koja traže posao i koristi algoritme zasnovane na brojnim kriterijumima, kao što su obrazovanje, vještine, sadašnja i poželjna lokacija, željeno zanimanje kandidata i drugi. 

Izjava o zaštiti podataka na EURES-u daje vam sve informacije koje treba da znate o zaštiti vaših ličnih podataka koje se prenose na portal EURES-a. Sve kompanije koje obrađuju i čuvaju lične podatke moraju imati izjavu o zaštiti podataka. U nastavku ćete naći kratko objašnjenje izjavu o zaštiti podataka na EURES-u, kao i odgovarajuću vezu na kojoj ćete naći originalnu izjavu u potpunosti, i molimo vas da je pročitate.

Evropska kancelarija za koordinaciju za EURES, kojom upravlja Evropski organ za rad, predstavlja kontrolor portala EURES.

Izjava o zaštiti podataka na EURES-u

Izjava o privatnosti sadrži informacije o obradi i zaštiti vaših ličnih podataka pod tačku A. Posebni uslovi i pravila za korišćenje usluga na portalu EURES, uključujući pravila o zaštiti podataka, navedeni su pod tačku B. Prihvatajući ovaj dokument, pristajete na obradu vaših ličnih podataka u skladu sa uslovima navedenim u nastavku i takođe se slažete da ćete koristiti usluge portala EURES u skladu sa posebnim uslovima i pravilima navedenim u nastavku, s posebnom pažnjom na usaglašenost sa važećim pravilima o zaštiti podataka.

Izjavu o zaštiti podataka i posebne uslove i pravila za korišćenje usluga portala EURES.