Planirajte učenje

Možete da oblikujete svoj put učenja i da planirate učenje koristeći Europass alate. Europass može da vam pomogne da razmislite i zabilježite svoje vještine kako biste pronašli pravu priliku za sebe, bilo da ste tek završili školu ili ste iskusni profesionalac koji želi da stekne nove vještine.

Razmislite o svojim vještinama

Prije nego što krenete u novo iskustvo učenja, važno je da razmislite o svojim iskustvima i vještinama koje već imate. Ovo vam omogućava da vidite vrijednost svojih vještina i iskustava što bi vam pomoglo u donošenju budućih odluka. Pokušajte da uključite sve vještine koje ste stekli:

  • van formalnog obrazovanja ili obuke,
  • tokom svog radnog iskustva,
  • tokom volontiranja,
  • online učenjem,
  • kroz hobije i
  • od projekata, nagrada i drugih dostignuća.
Young woman thinking about her future

Zabilježite svoje vještine, ciljeve učenja i karijere u Europassu

Možete da kreirate svoj lični Europass profil kako biste zabilježili sve svoje vještine i iskustva tako da uvijek imate jasnu, ažurnu sliku svojih dostignuća na jednom mjestu. Možete da kreirate lični zapis o svim svojim vještinama, kvalifikacijama i iskustvima. Takođe možete da dodate ili kreirate nove odjeljke na svom profilu kako biste opisali projekte, dostignuća i hobije na koje ste ponosni.

U odjeljku Moje vještine vašeg Europassa možete da napravite pregled svih svojih vještina. Europass će analizirati informacije u vašem profilu i dati vam listu vještina, znanja i sposobnosti koje odražavaju vaše iskustvo.

U odjeljku Moja interesovan u vašem Europassu možete da definišete svoje ciljeve učenja i karijere i svoja interesovanja u životu. To može uključivati aktivnosti i teme na koje želite da se fokusirate, kao i gdje želite da postignete ove ciljeve.

Pronađite podršku putem EU usluga