Планирајте го вашето учење

Можете да го обликувате вашиот пат на учење и да го испланирате учењето со помош на Europass алатките. Europass може да ви помогне да ги рефлектирате и снимите своите вештини за да ја пронајдете вистинската можност за вас, без разлика дали штотуку сте завршиле училиште или сте искусен професионалец кој бара да стекне нови вештини. 

Размислете за вашите вештини

Пред да се впуштите во ново искуство за учење, важно е да размислите за вашите претходни искуства и вештините што веќе ги имате. Ова ви овозможува да ја увидите вредноста на вашите вештини и искуства за да помогнете во донесувањето на вашите одлуки во иднина. Обидете се да ги вклучите сите стекнати вештини:

  • надвор од формално образование или обука,
  • за време на вашите работни искуства,
  • додека волонтирате,
  • онлајн учење,
  • преку хоби и
  • од проекти, награди и други достигнувања.
Young woman thinking about her future

Снимете ги своите вештини, учење и цели во Europass кариерата

Можете да креирате ваш личен Europass профил за да ги снимите сите ваши вештини и искуства, така што секогаш ќе имате јасна, ажурирана слика за вашите достигнувања на едно место. Можете да креирате личен запис со сите ваши вештини, квалификации и искуства. Можете исто така да додадете или креирате нови делови на вашиот профил за да опишете проекти, достигнувања и хоби за кои се гордеете.

Во делот Мои вештини на вашиот Europass, можете да изградите преглед на сите ваши вештини. Europass ќе ги анализира информациите на вашиот профил и ќе ви обезбеди список на вештини, знаења и способности коишто го рефлектираат вашето искуство.

Во делот Мои интереси на вашиот Europass можете да ги дефинирате вашите цели за учење и кариера и вашите интереси во животот. Ова може да вклучува активности и теми на кои сакате да се фокусирате, како и каде сакате да ги постигнете овие цели.

Најдете поддршка преку услугите на ЕУ