Zaplanuj swoją naukę

Za pomocą narzędzi Europass możesz kształtować swoją ścieżkę uczenia się i planować naukę. Europass ułatwi przeanalizowanie i zapisanie Twoich umiejętności w celu znalezienia odpowiedniej dla Ciebie oferty edukacyjnej – niezależnie od tego, czy właśnie kończysz szkołę, czy też masz doświadczenie zawodowe i chcesz nabyć nowe umiejętności. 

Zastanów się nad swoimi umiejętnościami

Przed rozpoczęciem nowego etapu kształcenia lub szkolenia ważne jest, by przeanalizować zdobyte dotychczas doświadczenie i umiejętności. Dzięki temu można poznać wartość swoich umiejętności i dotychczasowego doświadczenia, a przez to w przyszłości podejmować lepsze decyzje. Spróbuj uwzględnić wszystkie swoje umiejętności zdobyte:

  • poza ramami formalnego kształcenia lub szkolenia
  • w ramach doświadczenia zawodowego
  • w ramach wolontariatu
  • na kursie internetowym
  • przy uprawianiu swojego hobby
  • przy realizacji projektów, w tym tych, za które Cię nagrodzono, a także przy okazji wszelkich innych osiągnięć.
Young woman thinking about her future

Zapisz w Europassie swoje cele dotyczące umiejętności, uczenia się i kariery zawodowej

Możesz utworzyć swój osobisty profil Europass, w którym zapiszesz wszystkie swoje umiejętności i zdobyte doświadczenie, aby w jednym miejscu mieć zawsze jasny i aktualny obraz swoich osiągnięć. Możesz stworzyć osobisty rejestr wszystkich swoich umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia. Możesz również dodać lub utworzyć w swoim profilu nowe rubryki, aby opisać projekty, osiągnięcia i zainteresowania, które są powodem do dumy.

W rubryce Moje umiejętności Twojego Europassu możesz stworzyć pełny obraz wszystkich swoich umiejętności. Europass przeanalizuje informacje w Twoim profilu i przedstawi listę umiejętności, wiedzy i możliwości, które odzwierciedlą Twoje doświadczenie.

W rubryce Moje zainteresowania Twojego Europassu możesz określić swoje cele dotyczące uczenia się i kariery zawodowej, a także prywatne zainteresowania. Może to obejmować działania i tematy, na których chcesz się skupić, możesz też określić, w jakich konkretnych miejscach chcesz osiągnąć te cele.

Uzyskaj pomoc za pośrednictwem serwisów UE