Przygotowanie się do nauki za granicą

Jeśli planujesz podjąć studia lub odbyć szkolenie w innym kraju UE, musisz przedstawić instytucji edukacyjnej lub szkoleniowej swoje kwalifikacje (świadectwo, dyplom lub dowód potwierdzający ukończenie szkolenia zawodowego). Poniższa lista kontrolna ze wskazówkami i informacjami pomoże Ci uzyskać uznanie kwalifikacji zawodowych i odbyć studia za granicą.

Enthusiastic young woman sitting on the floor next to a suitcase and typing on a laptop

Sprawdź te informacje

Przy wyszukiwaniu oferty edukacyjnej zwróć uwagę na czesne lub koszty kursu, czas trwania nauki i procedurę zapisów. Sprawdź również, czy efekty Twojej nauki za granicą będą mogły zostać uznane. 

W przypadku wymiany studenckiej z instytucją w innym kraju dowiedz się w obu uczelniach – swojej instytucji macierzystej i instytucji przyjmującej – jak wyglądają tam programy studiów, punkty zaliczeniowe i egzaminy.

Uzyskaj informacje o uznawaniu kwalifikacji

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z ośrodkiem NARIC w danym kraju. Ośrodki NARIC oceniają kwalifikacje uzyskane za granicą i udzielają porad dotyczących ich uznawalności. Mogą pomóc w przedstawieniu kwalifikacji w sposób zrozumiały instytucjom edukacyjnym i szkoleniowym.

W swoim Europass CV i podaniach możesz dodać informacje na temat poziomu kwalifikacji, aby ułatwić ich zrozumienie. Więcej informacji na temat uzyskanych kwalifikacji może udzielić Ci Twoja instytucja edukacyjna.

Sprawdź i porównaj poziomy kwalifikacji 

Sprawdź poziom swoich kwalifikacji za pomocą krajowych ram kwalifikacji Twojego kraju. Wiele krajów dysponuje takimi ramami, w których podane są różne rodzaje kwalifikacji uznawanych w ramach krajowego systemu edukacji. Możesz też sprawdzić poziom swoich kwalifikacji w europejskich ramach kwalifikacji (ERK). ERK pomagają przy porównaniu różnych systemów kwalifikacji w Europie.

bagaż

Przygotuj odpowiednie dokumenty

Uporządkuj swoje dokumenty. Dyplomy, wykazy zaliczeń i osiągnięć oraz tłumaczenia dokumentów, które chcesz załączyć do podania przesyłanego do instytucji edukacyjnej lub szkoleniowej, powinny być w zasięgu ręki. Wszystkie dokumenty cyfrowe możesz przechowywać w swojej bibliotece Europass.

  • Jeśli posiadasz dyplom uczelni wyższej, możesz zwrócić się do swojej uczelni z wnioskiem o wydanie suplementu do dyplomu, który zawiera informacje na temat Twoich kwalifikacji.
  • Jeśli posiadasz kwalifikacje zawodowe, możesz otrzymać od swojej instytucji kształcącej suplement Europass do świadectwa, który zawiera informacje na temat Twoich kwalifikacji.