Pasirengimas mokytis užsienyje

Jei ketinate studijuoti arba baigti mokomąją programą kitoje ES šalyje, švietimo ir mokymo įstaigai turite nurodyti savo kvalifikaciją (laipsnį, diplomą arba profesinio mokymo įrodymą). Pateikiame kontrolinį patarimų ir informacijos sąrašą, kad jums būtų lengviau pasiekti kvalifikacijos pripažinimo ir pradėti mokytis užsienyje.

Enthusiastic young woman sitting on the floor next to a suitcase and typing on a laptop

Sužinokite informaciją

Ieškodami kursų, būtinai sužinokite informaciją apie mokestį už mokslą, studijų trukmę, paraiškos teikimo procedūrą ir jūsų studijų užsienyje pripažinimą. 

Jei vykstate į kitos šalies įstaigą pagal studentų mainų programą, tiek iš savo šalies, tiek iš priimančiosios šalies įstaigų būtinai gaukite aiškią informaciją apie kursus, balus ir egzaminus.

Išsiaiškinkite informaciją apie kvalifikacijos pripažinimą

Jeigu jums reikia daugiau informacijos, kreipkitės į atitinkamos šalies ENIC-NARIC centrą. ENIC-NARIC centrai teikia vertinimus ir patarimus dėl užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo – tai gali jums padėti paaiškinti savo kvalifikaciją švietimo ir mokymo įstaigoms.

Savo „Europass“ gyvenimo aprašyme ir paraiškos dokumentuose galite pateikti informaciją apie savo kvalifikacijos lygį, kad kiti galėtų geriau suprasti, kokią kvalifikaciją turite. Daugiau informacijos apie jūsų kvalifikaciją galėtų suteikti jūsų švietimo įstaiga.

Patikrinkite ir palyginkite kvalifikacijos lygius 

Sužinokite savo kvalifikacijos lygį pagal savo šalies nacionalinę kvalifikacijų sandarą. Daugelis šalių turi nacionalinę kvalifikacijų sandarą, kurioje nurodytos įvairios nacionalinės švietimo sistemos suteikiamos kvalifikacijos rūšys. Taip pat galite pasitikrinti savo kvalifikacijos lygį pagal Europos kvalifikacijų sandarą (EKS). EKS padeda palyginti Europos kvalifikacijos sistemas.

baggage

Sutvarkykite reikalingus dokumentus

Susitvarkykite visus dokumentus. Turėkite po ranka diplomus, nuorašus ir vertimus, kuriuos galėtumėte pateikti švietimo ir mokymo įstaigai, kurioje norite mokytis. Ar žinote, kad visus skaitmeninius dokumentus galite išsisaugoti savo „Europass“ bibliotekoje?

  • Jeigu turite aukštąjį išsilavinimą, galite paprašyti, kad įstaiga, kurioje mokėtės, išduotų jums diplomo priedėlį, kuriame būtų pateikta pagalbinė informacija apie jūsų kvalifikaciją.
  • Jeigu įgijote profesinę kvalifikaciją, iš savo mokymo įstaigos galite gauti „Europass“ pažymėjimo priedėlį, kuriame būtų pateikta informacija apie jūsų kvalifikaciją.