Pasirengimas dirbti užsienyje

Jeigu ketinate dirbti kitoje ES šalyje, turėsite darbdaviui ar įdarbinimo įstaigai pateikti informaciją apie savo įgūdžius ir kvalifikaciją jiems suprantama forma. Pateikiame kontrolinį patarimų ir informacijos sąrašą, kad jums būtų lengviau pasirengti darbui užsienyje.

Išsiaiškinkite savo NKS lygį

Sužinokite savo kvalifikacijos lygį pagal savo šalies nacionalinę kvalifikacijų sandarą (NKS). Daugelis šalių turi NKS, kurioje susistemintos įvairios nacionalinės švietimo sistemos suteikiamos kvalifikacijos rūšys, kad kiti galėtų geriau suprasti, kokią kvalifikaciją turite.

Taip pat galite pasitikrinti savo kvalifikacijos lygį pagal Europos kvalifikacijų sandarą (EKS). EKS padeda palyginti Europos kvalifikacijos sistemas. Dauguma Europos šalių savo nacionalines kvalifikacijas yra susiejusios su EKS. Gyvenimo aprašyme ir paraiškoje galite nurodyti savo kvalifikacijos lygį pagal NKS ir EKS. Informacijos apie jūsų kvalifikaciją galėtų suteikti jūsų švietimo įstaiga.

Young woman comparing EQF levels
Mobile phone and stethoscope

Išsiaiškinkite, ar jūsų profesija arba darbas yra reglamentuojami

Kai kurios profesijos (pvz., gydytojų, teisininkų, architektų) daugelyje šalių priskiriamos reglamentuojamųjų profesijų grupei.

Tai reiškia, kad šalyje yra nustatyti konkretūs kriterijai šių profesijų atstovams. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje patikrinkite, ar jūsų profesija įtraukta į tokį sąrašą.

Kad galėtumėte pretenduoti į tokį darbą, turite atitikti konkrečius kriterijus ir greičiausiai jums reikės išlaikyti egzaminus. Jeigu jūsų profesija yra reglamentuojama ir turite teikti profesinės kvalifikacijos pripažinimo prašymą, galite:

Pasirūpinkite savo kvalifikacijos pripažinimu

Kreipkitės į šalies, kurioje norite dirbti, ENIC-NARIC centrą. ENIC-NARIC centrai teikia vertinimus ir patarimus dėl užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo – tai gali jums padėti paaiškinti savo kvalifikaciją darbdaviams ir įdarbinimo įstaigoms.

Multi-coloured folders piled up

Susitvarkykite visus dokumentus

Turėkite po ranka diplomus, nuorašus ir kitus dokumentus, kuriuos galėtumėte pateikti šalies, kurioje norite dirbti, darbdaviams ir įdarbinimo įstaigoms. Taip pat jums gali tekti pasirūpinti savo dokumentų vertimais.

Visus skaitmeninius dokumentus galite išsisaugoti „Europass“ bibliotekoje.

  • Jeigu turite aukštąjį išsilavinimą, galite paprašyti, kad įstaiga, kurioje mokėtės, išduotų jums diplomo priedėlį, kuriame būtų pateikta pagalbinė informacija apie jūsų kvalifikaciją, kad jums būtų lengviau paaiškinti, ko išmokote.
  • Jei turite profesinį išsilavinimą, galite gauti „Europass“ pažymėjimo priedėlį, kuriame būtų pateikta pagalbinė informacija apie jūsų profesinę kvalifikaciją, kad jums būtų lengviau paaiškinti, ko išmokote.