Jak se připravit na práci v zahraničí

Pokud plánujete pracovat v jiné zemi EU, budete muset zaměstnavateli nebo náborovému pracovníkovi prezentovat své dovednosti a kvalifikaci srozumitelným způsobem. Nabízíme vám seznam tipů a informací, které vám pomohou se na práci v zahraničí připravit.

Podívejte se do národního rámce kvalifikací

Zjistěte si, jaká je úroveň vaší kvalifikace podle národního rámce kvalifikací ve vaší zemi. Mnoho zemí má k dispozici národní rámec kvalifikací, který mapuje různé typy kvalifikací, kterých lze ve vnitrostátním vzdělávacím systému dosáhnout, což pomáhá lidem v jiných zemích si vaší kvalifikaci lépe zařadit.

Úroveň vaší kvalifikace si také můžete zjistit v evropském rámci kvalifikací (EQF). Díky EQF je možné porovnat systémy kvalifikací jednotlivých zemí v Evropě. Většina evropských zemí své vnitrostátní kvalifikace do evropského rámce promítla. Ve svém životopise a v dokumentaci k žádosti o zaměstnání můžete uvést úroveň vaší kvalifikace podle národního i evropského rámce. Vzdělávací instituce, kterou jste navštěvovali, by vám měla poskytnout informace o zařazení vaší kvalifikace.

Young woman comparing EQF levels
Mobile phone and stethoscope

Zjistěte si, zda se na vaše povolání nebo pracovní místo vztahuje regulace

Některé profese (například lékař, právník či architekt) patří v mnoha zemích k tzv. regulovaným povoláním.

To znamená, že v této konkrétní zemi existují specifická kritéria, která je třeba k výkonu daného povolání splňovat. Podívejte se do databáze regulovaných povolání, abyste zjistili, zda se tam vaše povolání nachází.

Když se budete o regulovanou pracovní pozici ucházet, budete muset splnit konkrétní kritéria, případně projít přezkoušením. Pokud je vaše povolání regulováno a vy musíte zažádat o uznání odborné kvalifikace, můžete:

Nechte si uznat vaší kvalifikaci

Obraťte se na středisko ENIC-NARIC v zemi, kde chcete pracovat. Střediska ENIC-NARIC nabízejí hodnocení zahraničních kvalifikací a poradenství ohledně jejich uznávání, které vám mohou pomoci vysvětlit vaši kvalifikaci zaměstnavatelům a náborovým pracovníkům.

Multi-coloured folders piled up

Připravte si diplomy, osvědčení a další dokumenty

Mějte po ruce veškeré vaše diplomy, výpisy studijních výsledků a další dokumenty, které je třeba předložit zaměstnavateli nebo náborové službě v zemi, kde chcete pracovat. U některých dokumentů budete zřejmě muset zajistit jejich překlad.

Všechny dokumenty v digitální podobě si můžete uložit do knihovny Europass.

  • Pokud máte vysokoškolské vzdělání, můžete si od instituce, v níž jste studovali, vyžádat dodatek k diplomu, který obsahuje užitečné informace o vaší kvalifikaci a osvětluje, jaké předměty jste absolvovali.
  • V případě odborného vzdělání můžete získat Europass-dodatek k osvědčení, který obsahuje užitečné informace o vaší odborné kvalifikaci a specifikuje, jaké předměty jste absolvovali.