Profil Europass 

Profil Europass vám pomůže s řízením vzdělávací i profesní dráhy.

Díky němu se můžete snadněji rozhodovat o svém dalším vzdělávání i profesním rozvoji. Profil mohou využívat různé organizace, které nabízejí podporu a služby v oblasti vzdělávání a profesního rozvoje. Jde například o zaměstnavatele, dobrovolnické organizace, náborové pracovníky, kariérové poradce, mládežnické organizace, vzdělávací instituce a subjekty nabízející odbornou přípravu.

Co je profil Europass?

Uživatelé Europassu si mohou zdarma vytvořit vlastní profil Europass, kam si mohou zaznamenávat údaje o své kvalifikaci, dovednostech a pracovních zkušenostech. Tato online platforma je dostatečně zabezpečená, takže jsou veškeré údaje náležitě chráněny. Uživatelé zde mohou uvést své pracovní zkušenosti a absolvované vzdělávací kurzy, znalost cizích jazyků, digitální kompetence, informace o účasti na různých projektech, dobrovolnické zkušenosti a další aktivity a výsledky. Dále je uživatelům k dispozici knihovna Europass, kde si mohou uložit studijní certifikáty, diplomy, referenční dopisy a další dokumenty.https://europa.eu/europass/en/what-my-library

 

Profil Europass lze využít několika způsoby:

  • Zaměstnanci si zde mohou zaznamenávat své zkušenosti a řídit tak svůj profesní rozvoj.
  • Mladí lidé ho mohou využít k zaznamenávání nabytých dovedností a plánování své profesní dráhy.
  • Studenti si tu mohou zaznamenávat akademické výsledky a pokroky ve studiu či odborné přípravě.
  • Dobrovolníkům může posloužit k zaznamenávání dobrovolnických zkušeností.
  • Uchazeči o zaměstnání či nové profesní příležitosti ho mohou použít k identifikaci svých dovedností a nových možností.
  • Náborové služby mohou žadatele o práci požádat, aby jim zaslali profil Europass spolu s žádostí o pracovní místo.
  • Dále poslouží k validaci neformálního a informálního učení jakožto nástroje, který lidem umožní lépe uvažovat o tom, jaké dovednosti během života nabyli.

 

girl holding out a mobile phone and pointing to it

Profil Europass je nástroj celoživotního vzdělávání. Když jej budete pravidelně aktualizovat a přidávat do něho nové skutečnosti, budete mít vždy po ruce aktuální přehled všech svých dovedností. Uživatelé, kteří si profil Europass vytvoří, budou na základě zadaných údajů dostávat nabídky zajímavých pracovních míst, kurzů a studijních příležitostí.

Jak profil Europass používat

Profil můžete využívat jako součást své nabídky služeb, ať již jde o studijní či profesní poradenství, nabídku vzdělávání, práce, dobrovolnické činnosti nebo jiné aktivity. Používání Europassu je zdarma. Uživatelé se mohou zaregistrovat a vytvořit si profil ve více jazycích EU. Registrovaní uživatelé mají kontrolu nad všemi svými údaji a mohou se sami rozhodnout, s kým je budou sdílet a jak dlouho. Europass nebude vaše osobní údaje nikdy sdílet bez vašeho souhlasu.

Jak začít

Více informací o Europassu a způsobu jeho využití při práci s vašimi klienty, studenty a zaměstnanci získáte na stránce s častými dotazy. Pokud zde odpověď na vaši otázku nenajdete, napište nám.