Europass mobilita

Absolvovali stáž nebo semestr v jiné zemi a nyní byste chtěli, aby byla vaše studijní zkušenost oficiálně zaznamenána? Pak by vás následující řádky mohly zajímat. Europass mobilita je dokument, který vám pomůže prezentovat dovednosti získané během pobytu v zahraničí jednoduchým, logickým a pochopitelným způsobem.

Je pobyt v zahraničí vždy zárukou získání nových dovedností?

Strávit určitou dobu v jiné zemi je skvělý způsob, jak poznávat nové kultury a získávat nové dovednosti a zkušenosti. Europass mobilita vám usnadní zachytit a sdělovat tyto cenné nové dovednosti a zkušenosti získané během stáže, dobrovolnické činnosti nebo studijního semestru v zahraničí, a to všeobecně uznávaným, standardizovaným způsobem.

Čím je dokument Europass mobilita výhodný?

Pro vaši budoucí kariéru je důležité, abyste měli možnost zkušenosti získané během cest, studia nebo práce v zahraničí zaznamenávat a vyhodnotit.

Europass mobilita je dokument, který popisuje dovednosti, jež jste v rámci konkrétního pobytu rozvíjeli. Může obsahovat informace o přidělených úkolech a povinnostech, nabytých profesních dovednostech, jazykových a digitálních znalostech, organizačních a řídících schopnostech či komunikačních dovednostech. Tyto dovednosti mohou být velmi cenné v budoucnu, až se budete ucházet o pracovní místo nebo podávat přihlášku na další vzdělávací kurz.

V rámci své Europass mobility si budete jednoduše aktualizovat profil Europass o nové dovednosti a informace a ukládat je do své knihovny Europassu.

Jak dokument Europass mobilita získat?

Pokud se účastníte programu mobility v jiné zemi a chcete získat dokument Europass mobilita, musíte požádat vysílající organizaci (např. školu nebo instituci, která vaši stáž organizuje), aby se registrovala u Národního střediska Europassu ve vaší zemi.

Vysílající partnerská organizace a hostitelská organizace (organizace nebo instituce, kterou budete během pobytu v zahraničí navštěvovat) pak budou moci příslušné dokumenty vyplnit.

Dokument Europass mobilita vám bude vystaven po návratu ze zahraničí.

Příklady dokumentu Europass mobilita