Europass-liikkuvuustodistus

Jos olet suorittanut harjoittelu- tai opiskelujakson toisessa maassa ja haluat rekisteröidä saavutuksesi, Europass-liikkuvuustodistus voi olla sinulle hyvä ratkaisu. Sen avulla voit esitellä hankkimasi uudet taidot yksinkertaisella, johdonmukaisella ja ymmärrettävällä tavalla.

Liikkuvuuden tuomat uudet taidot

Ulkomailla oleskelu on loistava tapa tutustua uuteen kulttuuriin, kartuttaa kokemusta ja oppia monenlaista uutta. Europass-liikkuvuustodistuksen avulla voit yksilöidä ulkomailla suorittamasi harjoittelu-, vapaaehtoistyö- tai opiskelujakson aikana saamasi uudet taidot ja kokemukset.

Mitä hyötyä Europass-liikkuvuustodistuksesta on?

Tulevan opiskelu- ja työuran kannalta on tärkeää pohtia ja kirjata ylös, mitä uutta on kokenut ja oppinut matkustaessaan, opiskellessaan tai työskennellessään ulkomailla.

Europassi-liikkuvuustodistus on asiakirja, jolla voit kuvata ulkomaankokemuksesi aikana kehittämiäsi taitoja. Siinä voi olla esimerkiksi tietoa, millaisissa tehtävissä olet toiminut, mistä olet ollut vastuussa ja mitä taitoja olet oppinut tai osoittanut hallitsevasi. Työkohtaisten taitojen lisäksi kyse voi olla vaikkapa kielitaidosta, digitaidoista, organisointi- ja johtamistaidoista tai viestintätaidoista. Tällaiset taidot ovat arvokkaita hakiessasi myöhemmin työ- tai opiskelupaikkaa. Siksi on hyvä ilmaista ne selkeästi.

Voit helposti päivittää Europass-profiiliasi Europass-liikkuvuustodistuksesi tiedoilla ja tallentaa todistuksen Europass-kirjastoosi.

Miten saan Europass-liikkuvuustodistuksen?

Jos osallistut organisoituun liikkuvuustoimintaan ulkomailla, voit pyytää sinut vaihtoon lähettävää oppilaitosta, organisaatiota tai muuta tahoa rekisteröitymään oman maasi kansallisessa Europass-keskuksessa.

Sinut lähettävä taho ja vastaanottava taho (eli oppilaitos, organisaatio tai muu vastaava, jonka kanssa toimit ulkomailla ollessasi) täyttävät tarvittavat asiakirjat yhdessä.

Saat Europass-liikkuvuustodistuksen sen jälkeen, kun olet suorittanut ulkomaanjaksosi.

Esimerkkejä Europass-liikkuvuustodistuksista