Europass työnhakuun ja rekrytointiin

Europassin tarjoamista palveluista on hyötyä henkilöstöhallinnon ammattilaisille, rekrytoijille sekä työvoimapalvelujen ja uraneuvonnan ammattilaisille. Nämä palvelut tarjoavat luotettavia välineitä ja tietoja työnhakijoiden taitojen sekä pätevyyden ymmärtämiseen.

Europass yksinkertaistaa rekrytointiprosessia

Jos haluat käyttää Europassia rekrytoinnin apuvälineenä, pyydä työnhakijoita luomaan Europass-profiili. Europass-käyttäjät voivat luoda profiilin, joka antaa yleiskuvan heidän kaikista taidoistaan, tutkinnoistaan ja osaamisestaan. He voivat halutessaan jakaa profiilinsa työnantajien kanssa. Profiilien avulla työnantaja tai rekrytoija voi tarkastella hakijoiden taitoja ja kokemuksia selkeästi jäsennellyssä muodossa. Europassin avulla hakijat voivat myös laatia ansioluetteloita ja saatekirjeitä ja jakaa niitä ja muita asiakirjoja yhden linkin kautta.

Jos työnantaja toimittaa työpaikkailmoituksen Euroopan työnvälitysverkoston Eures-portaaliin, Europass-järjestelmä vinkkaa ilmoituksesta niille työnhakijoille, joilla on siihen sopiva profiili.

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Henkilöstön kehittäminen

Europass-järjestelmää voi käyttää myös nykyisen henkilöstön taitojen kehittämisen apuna. Europassin avulla voi saada selkeän kuvan organisaation työntekijöiden taidoista, mistä on suurta hyötyä koulutus- ja kehittämistarpeiden kartoituksessa. Työntekijät voivat täydentää ja päivittää Europass-profiiliaan ja siten pysyä ajan tasalla ammatillisesta kehityksestään, saavutuksistaan ja edistymisestään työtehtävissä. Europass on ilmainen ja luotettava EU:n kehittämä työkalu, jonka käyttöönotto voi auttaa organisaatiota saamaan kaikenlaisen osaamisen käyttöön.

Taitojen ja tutkintojen ymmärtäminen

Europass-järjestelmässä on myös välineitä, jotka auttavat ymmärtämään erilaisia taitoja ja tutkintoja, myös ulkomailla hankittuja,

  • Korkeakoulututkintotodistuksen liite (Diploma Supplement) on korkeakoulun myöntämä asiakirja, jossa kuvataan suoritetun tutkinnon sisältöä (esim. arvosanat, saavutukset, oppilaitos) standardimuodossa.
  • Ammatillisen tutkintotodistuksen Europass-liite (Europass Certificate Supplement) puolestaan on vastaavanlainen ammatillisen oppilaitoksen myöntämä standardimuotoinen asiakirja, jossa esitellään suoritetun tutkinnon sisältöä (esim. arvosanat, saavutukset, oppilaitos).
  • Europass-liikkuvuustodistus (Europass Mobility) esittelee henkilön kansainvälistä kokemusta ja taitoja, jotka hän on hankkinut opiskellessaan, työskennellessään tai tehdessään vapaaehtoistyötä ulkomailla.

 

Europassin digitaalinen osaamistodistus

Europassin digitaalisten osaamistodistusten avulla oppilaitokset voivat toimittaa todistuksen myös digitaalisessa muodossa.Tällaista todistusta ei voiväärentää. Työnantajat ja oppilaitokset sekä muut viranomaistahot voivat yksinkertaisesti ja luotettavasti varmistaa Europassin digitaalisen osaamistodistuksen aitouden. Sen avulla voi tarkastaa työ- tai opiskelupaikan hakijoiden tai henkilöstön pätevyyden. Europassin digitaalisilla osaamistodistuksilla on sama oikeudellinen arvo kuin perinteisillä painetuilla todistuksilla kaikkialla EU:ssa, ja kaikki järjestelmän osat ovat avoimia ja maksuttomia. Lue lisää Europassin digitaalisesta osaamistodistuksesta

Ole mukana kehittämässä ja edistämässä Europassia

Euroopan komissio pyrkii edistämään Europassin tunnettuutta ja käyttöä työnantajien, rekrytoijien ja henkilöstön kehittämiseen erikoistuneiden organisaatioiden keskuudessa.

Palautetta ja kysymyksiä Europass-järjestelmästä voi esittää sähköpostitse.