Vertaile kansallisia tutkintojen viitekehyksiä (NQF) Euroopassa

Lisätietoa kansallisista tutkintojen viitekehyksistä

Tutustu tutkintotyyppeihin kansallisten tutkintojen viitekehykset ja järjestelmät

Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) avulla voit vertailla kansallisia tutkintojen viitekehyksiä (NQF)Kahdeksan EQF-tason kuvaus.

Voit valita alempana olevien lippujen kautta kaksi maata ja nähdä niiden kansallisten viitekehysten tutkinnot suhteessa EQF-kehykseen. Kustakin kansallisesta tutkintotyypistä on esillä enimmillään viisi esimerkkiä.

Etsi