Σύγκριση των Εθνικών Πλαισίων  Προσόντων στην Ευρώπη

Πληροφορίες για τις εκθέσεις συσχέτισης των

Εύρεση, κατανόηση και σύγκριση των τύπων επαγγελματικών προσόντων που αποτελούν μέρος των EθνικάΠλαίσια Προσόντων και Συστημάτα

Με τη βοήθεια του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) και Συστημάτα, μπορείτε να συγκρίνετε τα εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντωνΠεριγραφή των οκτώ επιπέδων ΕΠΕΠ.

Επιλέξτε 2 χώρες από τις ακόλουθες σημαίες για να δείτε ποιοι τύποι επαγγελματικών προσόντων περιλαμβάνονται στα εθνικά πλαίσια που αναφέρονται στο ΕΠΕΠ. Εκεί θα βρείτε έως 5 παραδείγματα επαγγελματικών προσόντων για κάθε εθνικό τύπο επαγγελματικών προσόντων.

Αναζήτηση