Εκπαίδευση στην Ευρώπη

Υπάρχουν αμέτρητες δυνατότητες για να βρείτε σπουδές, κατάρτιση και νέες εκπαιδευτικές ευκαιρίες  σε όλη την Ευρώπη. Το Europass μπορεί να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε την εκπαίδευσή σας και να βρείτε την κατάλληλη ευκαιρία για να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας.

Κάντε το επόμενο βήμα με το Europass

Το Europass είναι το δωρεάν σύνολο των διαθέσιμων διαδικτυακών εργαλείων που σας βοηθούν στη διαχείριση της σταδιοδρομίας και των σπουδών σας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής σας. Με το Europass μπορείτε:

Εγγραφείτε και δημιουργήστε δωρεάν το προφίλ σας για να μάθετε με ποιον τρόπο μπορεί να σας βοηθήσει το Europass.

Κάντε το επόμενο βήμα στη σταδιοδρομία σας με το Europass

Το Europass περιλαμβάνει και άλλα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να παρουσιάσετε με σαφήνεια τις δεξιότητές σας σε ολόκληρη την ΕΕ:

  • Το παράρτημα διπλώματος παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τον τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που διαθέτετε (π.χ. βαθμοί, επιτεύγματα, ίδρυμα) ώστε να σας διευκολύνει όταν υποβάλλετε αίτηση για νέες σπουδές ή θέσεις εργασίας. 
  • Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τα επαγγελματικά σας προσόντα (π.χ. βαθμοί, επιτεύγματα, ίδρυμα) ώστε να σας διευκολύνει όταν υποβάλλετε αίτηση για νέες σπουδές ή θέσεις εργασίας.
  • Το πιστοποιητικό κινητικότητας Europass σάς βοηθά να περιγράψετε τις διεθνείς εμπειρίες και δεξιότητες που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια σπουδών, εργασίας ή εθελοντικής δράσης στο εξωτερικό.
Πληροφορίες και υποστήριξη