Κινητικότητα Europass

Εάν έχεις ολοκληρώσει μια πρακτική άσκηση ή ένα εξάμηνο σπουδών σε άλλη χώρα και ψάχνεις ένα επίσημο μέσο να καταγράψεις την εμπειρία σου, έχουμε κάτι που μπορεί να σε ενδιαφέρει! Το έγγραφο κινητικότητας Europass μπορεί να σε βοηθήσει να προωθήσεις τις δεξιότητες που αποκόμισες από την εμπειρία σου με απλό, συνεκτικό και κατανοητό τρόπο.

Η κινητικότητα παράγει πάντοτε νέες δεξιότητες;

Η παραμονή για ένα χρονικό διάστημα σε μια άλλη χώρα είναι ένα εξαιρετικό μέσο για να γνωρίσεις νέες κουλτούρες και να αναπτύξεις νέες δεξιότητες μέσα από μια σειρά διαφορετικών εμπειριών. Το έγγραφο κινητικότητας Europass σου δίνει τη δυνατότητα να αποτυπώνεις και να προβάλεις τις πολύτιμες αυτές νέες δεξιότητες και εμπειρίες που αποκόμισες κατά την πρακτική σου άσκηση, την εθελοντική σου εργασία ή το εξάμηνο στο εξωτερικό με έναν ευρέως αναγνωρισμένο τρόπο.

Πώς μπορώ να αξιοποιήσω το έγγραφο κινητικότητας Europass;

Είναι σημαντικό για τη μελλοντική σου σταδιοδρομία να μπορείς να καταγράφεις και να προβληματίζεσαι με βάση τις εμπειρίες σου στα ταξίδια, τις σπουδές ή την εργασία σου στο εξωτερικό.

Το έγγραφο κινητικότητας Europass περιγράφει τις δεξιότητες που ανέπτυξες χάρη σε μια συγκεκριμένη εμπειρία κινητικότητας. Το έγγραφο μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για τους ρόλους και τις αρμοδιότητές σου, τις σχετικές με την εργασία δεξιότητες, τις γλωσσικές, ψηφιακές, οργανωτικές, ηγετικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Οι δεξιότητες αυτές μπορεί να σε βοηθήσουν σημαντικά, όταν υποβάλεις την υποψηφιότητά σου για θέσεις εργασίας και σπουδές στο μέλλον.

Το έγγραφο κινητικότητας Europass σου επιτρέπει να επικαιροποιείς με απλό τρόπο το προφίλ Europass σου με τις δεξιότητες και τις πληροφορίες που περιέχει και να το αποθηκεύεις στη βιβλιοθήκη Europass σου.

Πώς μπορώ να προμηθευτώ το έγγραφο κινητικότητας Europass μου;

Εάν συμμετέχεις σε μια οργανωμένη εμπειρία κινητικότητας σε άλλη χώρα και επιθυμείς να λάβεις το έγγραφο κινητικότητας Europass, πρέπει να απευθυνθείς στον εταίρο αποστολής (δηλ. το σχολείο ή τον οργανισμό που οργάνωσε την εμπειρία σου) και να ζητήσεις την εγγραφή σου στο εθνικό κέντρο Europassτης χώρας σου.

Ο εταίρος αποστολής και ο οργανισμός υποδοχής (ο οργανισμός ή το ίδρυμα που θα επισκεφτείς στο εξωτερικό) θα συμπληρώσουν τα σχετικά έγγραφα.

Θα λάβεις το έγγραφο κινητικότητας Europass σου, όταν ολοκληρώσεις την εμπειρία σου στο εξωτερικό.

Παραδείγματα κινητικότητας Europass