Europass-mobilita

Ak ste absolvovali stáž alebo semester štúdia v inej krajine a chcete, aby bola vaša študijná skúsenosť oficiálne zaznamenaná, tieto informácie sú určené vám. Europass-mobilita je dokument, ktorý vám môže pomôcť prezentovať zručnosti získané počas vašej mobility jednoduchým, jednotným a pochopiteľným spôsobom.

Je mobilita vždy zárukou nových zručností?

Strávenie určitého času v inej krajine je skvelým spôsobom ako spoznávať nové kultúry a získať nové zručnosti prostredníctvom rôznych skúseností. Europass-mobilita vám pomôže zachytiť a sprostredkovať tieto cenné nové zručnosti a skúsenosti získané počas stáže, dobrovoľníckej činnosti alebo semestru štúdia v zahraničí všeobecne uznávaným spôsobom.

Aký prínos môžem mať z dokumentu Europass-mobilita?

Pre vašu budúcu kariéru je dôležité, aby ste mohli skúsenosti získané počas cestovania, štúdia alebo práce v zahraničí vyhodnotiť a zaznamenať.

Europass-mobilita je dokument, ktorý opisuje zručnosti, ktoré ste si rozvinuli počas konkrétneho obdobia mobility. Môže obsahovať informácie o vašej pozícii a úlohách, pracovných zručnostiach, jazykových zručnostiach, digitálnych zručnostiach, organizačných a manažérskych zručnostiach, komunikačných zručnostiach. Tieto zručnosti môžu byť veľmi cenné pri uchádzaní sa o pracovné miesta a prihlasovaní sa na kurzy v budúcnosti.

Vďaka dokumentu Europass-mobilita si budete môcť vo svojom profile na portáli Europass aktualizovať zručnosti a informácie a uložiť si ich vo svojej knižnici na portáli Europass.

Ako môžem získať dokument Europass-mobilita?

Ak sa zúčastníte na organizovanom programe mobility v inej krajine a chceli by ste získať dokument Europass-mobilita, budete musieť požiadať vysielajúcu organizáciu (napr. školu alebo inštitúciu, ktorá organizuje váš pobyt), aby sa zaregistrovala na Národnom stredisku pre Europass vo vašej krajine.

Vysielajúca organizácia a hostiteľská organizácia (organizácia alebo inštitúcia, ktorú v zahraničí navštívite) vyplní príslušné dokumenty.

Dokument Europass-mobilita dostanete po ukončení vašej skúsenosti v zahraničí.

Príklady dokumentov Europass-mobilita