Porovnať národné kvalifikačné rámce v Európe

Informácie o národných kvalifikačných rámcoch (NKR)

Vyhľadať, porozumieť a porovnať typy kvalifikácií, ktoré sú súčasťou národných kvalifikačných rámcov

Vďaka európskemu kvalifikačnému rámcu (EKR) je možné vidieť vzťahy medzi národnými kvalifikačnými rámcami (NKR)Opis ôsmich úrovní EKR.

Vyberte vlajky dvoch krajín s cieľom zobraziť, aké typy kvalifikácií sú zahrnuté v národných rámcoch a aké typy kvalifikácií im zodpovedajú v EKR. Môžete vyhľadať až 5 príkladov kvalifikácií pre každý typ národnej kvalifikácie.

Vyhľadať