Porovnat národní kvalifikační rámce v celé Evropě

Informace o národním rámci kvalifikací.

Vyhledávání a porovnání typů kvalifikací, které jsou součástí národní rámce a systémy kvalifikací, a orientace v nich

Díky evropskému rámci kvalifikací (EQF) je možné vidět vazby mezi jednotlivými národní rámce a systémy kvalifikacíPopis osmi úrovní evropského rámce kvalifikací.

Z níže uvedených vlajek vyberte 2 země. Poté se vám zobrazí, jaké typy kvalifikací jsou zahrnuty do národních rámců a jaký je jejich vztah k evropskému rámci kvalifikací. U každého typu národního kvalifikace je uvedeno až 5 příkladů kvalifikací.

Vyhledat