Ochrana osobních údajů v Europassu

Ochrana vašich osobních údajů je pro Europass prioritou. Europass nikdy nebude sdílet, prodávat nebo používat vaše osobní údaje obsažené ve vašem profilu Europass. O tom, kdo bude mít k těmto údajům přístup a po jakou dobu, rozhodujete výhradně vy.

Jak Europass vaše osobní údaje používá?

Europass používá informace uvedené ve vašem profilu k analýze vašich dovedností, aby vám mohl na jejich základně nabízet zajímavá pracovní místa a vzdělávací kurzy. Tuto funkci Europassu je možné vypnout.

Europass shromažďuje anonymizované statistiky (např. kolik uživatelů se v Europassu zaregistrovalo) a zkoumá trendy vývoje (např. zda mají uživatelé Europassu vysokou úroveň digitálních dovedností). K tomuto účelu nebudou nikdy vaše osobní údaje použity.

Máte vždy možnost celý profil Europass nebo jeho část smazat, abyste měli nad svými údaji plnou kontrolu.

Ukládání informací do profilu Europass

Profil Europass je vaším osobním online nástrojem, který vám umožňuje upravovat a třídit si všechny informace o svých dovednostech, kvalifikacích a zkušenostech. Do profilu můžete zadávat osobní údaje a do knihovny Europass si můžete ukládat soubory a dokumenty (např. životopisy, diplomy).

Do Europassu byste nikdy neměli vkládat informace, které by mohly být považovány za nevhodné nebo urážlivé nebo které obsahují citlivé osobní údaje (např. informace o vašem zdravotním stavu).

Sdílení informací z profilu Europass

Europass nebude váš profil nebo soubory nikdy sdílet bez vašeho souhlasu. Odkazy na váš profil Europass a soubory uložené v knihovně Europass (např. životopisy, diplomy) můžete libovolně poskytovat zaměstnavatelům, vzdělávacím institucím a dalším subjektům.

Nesdílejte však vaše údaje s nikým, jehož totožnost neznáte.

Vezměte také na vědomí, že někteří příjemci, zejména ti nacházející se mimo EU, nejsou povinni dodržovat požadavky na ochranu osobních údajů.

Další informace

Europass je bezplatný nástroj pro práci a studium v Evropě vyvinutý Evropskou komisí. S veškerými dotazy ohledně správy vašich osobních údajů se můžete obrátit na pracovníky nástroje Europass.

Přečtěte si oficiální prohlášení o ochraně soukromí Europass, které obsahuje kontakty na evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ).