Jak se připravit na studium v zahraničí

Pokud plánujete studovat nebo absolvovat odbornou přípravu v jiné zemi EU, musíte vzdělávací instituci či instituci odborné přípravy předložit doklady o vaší kvalifikaci (vysvědčení, diplom nebo doklad o odborném vzdělání). Nabízíme vám seznam tipů a informací, které pro vás mohu být vodítkem, jak si nechat uznat kvalifikaci a připravit se na studium v zahraničí.

Enthusiastic young woman sitting on the floor next to a suitcase and typing on a laptop

Zjistěte si co nejvíce informací

Při hledání kurzu si především ověřte informace o tom, jaká je jeho cena, jak dlouho trvá, jak se přihlásit a jaké jsou podmínky pro uznání vašeho studia v zahraničí. 

Pokud odjíždíte na studentský výměnný pobyt do jiné země, vyžádejte si od vaší domovské instituce i od hostitelské instituce jasné informace o jednotlivých kurzech, známkování a příslušných zkouškách.

Najděte si informace o uznávání kvalifikací

Pokud potřebujete více informací, obraťte se na středisko ENIC-NARIC v příslušné zemi. Střediska ENIC-NARIC nabízejí hodnocení zahraničních kvalifikací a poradenství ohledně jejich uznávání, které vám pomohou vysvětlit vaši kvalifikaci institucím vzdělávání a odborné přípravy.

Informace o úrovni vaší kvalifikace můžete uvést do životopisu Europass a do dokumentace přiložené k vaší přihlášce, aby bylo všem srozumitelné, co vaše kvalifikace obnáší. Vzdělávací instituce, kterou jste navštěvovali, by vám měla poskytnout více informace o vaší kvalifikaci.

Ověřte si jednotlivé úrovně kvalifikace a jejich srovnání 

Zjistěte si, jaká je úroveň vaší kvalifikace podle národního rámce kvalifikací ve vaší zemi. Mnoho zemí má k dispozici národní rámec kvalifikací, který mapuje různé typy kvalifikací, kterých lze ve vnitrostátním vzdělávacím systému dosáhnout. Odpovídají úroveň vaší kvalifikace si také můžete zjistit v evropském rámci kvalifikací (EQF). Díky EQF je možné porovnat systémy kvalifikací jednotlivých zemí v Evropě.

zavazadla

Připravte si příslušnou dokumentaci

Utřiďte si vaše dokumenty. Je dobré mít po ruce všechny diplomy, výpisy studijních výsledků a další dokumenty, které předložíte instituci vzdělávání nebo odborné přípravy, na kterou se hlásíte. Věděli jste, že si můžete všechny dokumenty v digitální podobě uložit do knihovny Europass?

  • Pokud máte vysokoškolské vzdělání, můžete si od instituce, v níž jste studovali, vyžádat dodatek k diplomu, který obsahuje užitečné informace o vaší kvalifikaci.
  • V případě odborného vzdělání můžete od instituce, v níž jste studovali, získat Europass-dodatek k osvědčení, který obsahuje užitečné informace o vaší odborné kvalifikaci.