Pripremanje za studiranje u inostranstvu

Ako planiraš da studiraš ili završiš obuku u nekoj drugoj državi u EU, moraš predstaviti svoje kvalifikacije (stepen, diplomu ili dokaz o stručnom usavršavanju) instituciji za obrazovanje i obuku. Ovaj spisak saveta i informacija može ti pomoći da tvoje kvalifikacije budu priznate i da studiraš u inostranstvu.

Enthusiastic young woman sitting on the floor next to a suitcase and typing on a laptop

Proveri informacije

Kada tražiš kurs, obavezno proveri informacije o školarinama; dužini studija; procesu prijave; i priznavanju tvojih studija u inostranstvu. 

Ako ideš na razmenu studenata u instituciju u nekoj drugoj zemlji, obavezno se pobrini da dobiješ jasne informacije i od matične institucije i od institucije domaćina o predmetnim kursevima, ocenama i ispitima.

Saznaj informacije o priznavanju kvalifikacija

Ako ti je potrebno više informacija, kontaktiraj ENIC-NARIC centar u zemlji koja te zanima. ENIC-NARIC centri nude procene i savete o priznavanju inostranih kvalifikacija, što ti može pomoći da objasniš svoje kvalifikacije institucijama za obrazovanje i obuku.

Informacije o nivou svojih kvalifikacija možeš da navedeš u svom Europass CV-u i dokumentima za prijavu da bi drugi mogli bolje da razumeju tvoju kvalifikaciju. Tvoja obrazovna ustanova možda će moći da pruži više informacija o tvojim kvalifikacijama.

Proveri i uporedi nivo kvalifikacija 

Proveri nivo svojih kvalifikacija u Nacionalnom okviru kvalifikacija u svojoj zemlji. Mnoge zemlje imaju nacionalni okvir kvalifikacija koji mapira različite vrste kvalifikacija u nacionalnom obrazovnom sistemu. Možeš proveriti odgovarajući nivo svojih kvalifikacija u Evropskom okviru kvalifikacija (EOK). EOK pomaže da se uporede sistemi kvalifikacija u Evropi.

kofer

Pripremi relevantne dokumente

Složi sve svoje dokumente. Osiguraj da imaš lak pristup svojim diplomama, transkriptima i prevodima koje možeš podeliti sa institucijama za obrazovanje i obuku kod kojih apliciraš. Da li znaš da sve svoje digitalne dokumente možeš da čuvaš u svojoj Europass biblioteci?

  • Ako imaš visokoškolsku kvalifikaciju, možeš da zatražiš  Dodatak diplomi od institucije na kojoj si studirao/la a koji uključuju korisne informacije o tvojim kvalifikacijama.
  • Ako imaš stručnu spremu, možeš da zatražiš Europass Dodatak sertifikatu od institucije na kojoj si učio/la a koji uključuju korisne informacije o tvojim kvalifikacijama.