Europass alati

Europass nudi niz besplatnih višejezičnih alata koje će ljudi koristiti za upravljanje karijerom i celoživotnim učenjem.

Europass alati dostupni su zainteresovanim stranama širom EU kako bi ih koristili kao deo podrške, usluga i pomoći koju pružaju ljudima. Ove alate mogu koristiti stručnjaci za obrazovanje i obuku, praktičari za profesionalnu orijentaciju, poslodavci, javne službe za zapošljavanje, socijalni partneri, omladinske zadruge, omladinske organizacije, volonterske organizacije i kreatori politika, između ostalih.

Takođe možeš da naučiš kako da postaneš interoperabilan sa Europass-om kako bi podržao/la svoje prijave i procese zapošljavanja ili saznao/la više o Europass digitalnim uverenjima.