Nástroje Europass

Europass ponúka ľuďom celú škálu bezplatných viacjazyčných nástrojov, ktoré môžu využiť pri riadení svojej kariéry a celoživotného vzdelávania.

Zainteresované strany v celej EÚ môžu nástroje Europass využívať v rámci poradenstva, pomoci a služieb, ktoré poskytujú ľuďom. Nástroje môžu používať poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy, profesijní poradcovia, zamestnávatelia, verejné služby zamestnanosti, sociálni partneri, mládežnícke organizácie, dobrovoľnícke organizácie alebo tvorcovia politík.

Môžete sa takisto dozvedieť, ako zabezpečiť interoperabilitu s Europassom tak, aby ste ho mohli využiť pri podávaní žiadostí alebo v rámci náborových postupov, alebo získať viac informácií o digitálnych Europass-certifikátoch.