Príprava na prácu v zahraničí

Ak plánujete pracovať v inej krajine EÚ, budete musieť preukázať svoje zručnosti a kvalifikácie zamestnávateľovi alebo náborovému pracovníkovi zrozumiteľným spôsobom. Prinášame zoznam tipov a informácií, ktoré vám pomôžu pripraviť sa na prácu v zahraničí.

Pozrite sa do NKR

Zistite, aká je úroveň vašej kvalifikácie podľa národného kvalifikačného rámca (NKR) vo vašej krajine. Mnohé krajiny majú NKR, v ktorom je prehľad rôznych typov kvalifikácií vo vnútroštátnom vzdelávacom systéme, ktorého účelom je pomôcť porovnať úroveň vašej kvalifikácie.

Úroveň vašej kvalifikácie si môžete overiť aj v európskom kvalifikačnom rámci (EKR). EKR pomáha porovnávať kvalifikačné systémy v Európe. Väčšina európskych krajín uviedla svoje národné kvalifikácie v EKR. Vo svojom životopise a v dokumentácii k žiadosti o zamestnanie môžete uviesť informácie o úrovni vašej kvalifikácie podľa NKR aj EKR. Vzdelávacie inštitúcie, v ktorých ste kvalifikácie získali, by vám mali poskytnúť informácie o vašich kvalifikáciách.

Young woman comparing EQF levels
Mobile phone and stethoscope

Overte si, či sa na vaše povolanie alebo pracovné miesto vzťahuje regulácia

Niektoré povolania (napríklad lekári, právnici, architekti) sú v mnohých krajinách regulované.

To znamená, že v danej krajine existujú osobitné kritériá vzťahujúce sa na výkon uvedeného povolania. Pozrite sa do databázy regulovaných povolaní, či je tam vaše povolanie uvedené.

Na to, aby ste sa mohli uchádzať o regulované pracovné miesta, musíte spĺňať osobitné kritériá a možno bude potrebné aj vykonať skúšky. Ak je vaše povolanie regulované a musíte požiadať o uznanie vašej odbornej kvalifikácie, môžete postupovať takto:

Nechajte si uznať vašu kvalifikáciu

Kontaktujte stredisko siete ENIC-NARIC v krajine, v ktorej chcete pracovať. Strediská ENIC-NARIC ponúkajú hodnotenia zahraničných kvalifikácií a poradenstvo týkajúce sa ich uznávania, čo vám môže pomôcť vysvetliť vašu kvalifikáciu zamestnávateľom a náborovým pracovníkom.

Multi-coloured folders piled up

Pripravte si dokumentáciu

Majte poruke vaše diplomy, výpisy výsledkov štúdia a ďalšie doklady, aby ste ich mohli predložiť zamestnávateľom alebo náborovým pracoviskám v krajine, v ktorej chcete pracovať. Je možné, že si doklady budete musieť dať preložiť.

Všetky doklady v digitálnej forme si môžete uložiť do svojej knižnice na portáli Europass.

  • Ak máte vysokoškolské vzdelanie, môžete si vyžiadať od inštitúcie, v ktorej ste študovali, dodatok k diplomu, ktorý obsahuje užitočné informácie o vašej kvalifikácii a pomáha ozrejmiť, čo konkrétne ste študovali.
  • Ak máte odbornú kvalifikáciu, môžete získať Europass-dodatok k osvedčeniu, ktorý obsahuje užitočné informácie o vašej odbornej kvalifikácii a pomáha ozrejmiť, čo konkrétne študovali.