Voor je gaat werken in het buitenland...

Ben je van plan om in een ander EU-land te gaan werken, dan moet je je diploma's en ervaring op een begrijpelijke manier aan werkgevers of recruiters presenteren. Hieronder een checklist en tips om je daarbij te helpen

Check je nationale kwalificatiekader

Weet wat je opleiding waard is volgens het nationale kwalificatiekader (NKK)  van je land. Veel landen hebben een NKK om het niveau van diploma's en andere getuigschriften aan af te meten. Dat helpt om te begrijpen wat je kwalificatie betekent.

Je kunt ook nagaan waar je diploma binnen het Europees kwalificatiekader (EKK) staat. Dat EKK helpt om nationale kwalificatiekaders in Europa met elkaar te vergelijken. De meeste landen hebben hun kader afgestemd op het Europese. Het is handig als je je niveau volgens het NKK en EKK in je cv en sollicitatie vermeldt. Heb je meer informatie over het niveau nodig, neem dan contact op met je onderwijsinstelling.

Young woman comparing EQF levels
Mobile phone and stethoscope

Controleer of je beroep gereglementeerd is

Bepaalde beroepen (zoals arts, advocaat en architect) zijn in veel landen gereglementeerd.

Dit betekent dat je aan speciale regels moet voldoen om het beroep in dat land te mogen uitoefenen. Kijk in de databank van gereglementeerde beroepen om te zien of jouw beroep erin staat.

Is het gereglementeerd, dan mag je pas aan de slag als je aan bepaalde criteria voldoet, en soms moet je nog een examen afleggen. Moet je je beroepskwalificaties laten erkennen, dan kun je:

Laat je kwalificaties erkennen

Neem contact op met het ENIC-NARIC-centrum in het land waar je wilt gaan werken. ENIC-NARIC-centra geven advies over de erkenning van buitenlandse diploma's en kunnen je helpen om je diploma uit te leggen aan werkgevers en recruiters.

Multi-coloured folders piled up

Breng je papieren op orde

Hou alle diploma's, referenties en andere documenten bij de hand om met werkgevers en bemiddelingsbureaus te delen. Misschien moeten sommige documenten ook worden vertaald.

Alle documenten kun je digitaal bewaren in je Europass-account.

  • Heb je een hoger onderwijs diploma, dan kun je bij de instelling waar je bent afgestudeerd een diplomasupplement aanvragen. Deze bevat nuttige uitleg over de graad die je hebt behaald.
  • Heb je een beroepsopleiding gevolgd, dan kun je gratis een Europass Certificaatsupplement downloaden, hierin staat nuttige informatie en uitleg over wat je hebt geleerd.