Forberedelse til jobb i utlandet

Hvis du planlegger å jobbe i et annet EU-land, må du presentere ferdighetene og kvalifikasjonene dine for en arbeidsgiver eller et rekrutteringsbyrå på en måte de forstår. Her er en sjekkliste med tips og informasjon du kan bruke når du forbereder deg på å jobbe i utlandet.

Sjekk ditt nasjonale kvalifikasjonsrammeverk

Sjekk kvalifikasjonsnivået ditt i henhold til det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket (NQF) i ditt land. Mange land har et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk som kartlegger de forskjellige typene kvalifikasjoner som finnes i det nasjonale utdanningssystemet. Det bidrar til at andre bedre kan forstå dine kvalifikasjoner.

Du kan også sjekke kvalifikasjonsnivået ditt i henhold til det europeiske kvalifikasjonsrammeverket (EQF). EQF gjør det mulig å sammenligne kvalifikasjonssystemer i Europa. De fleste europeiske land har kartlagt sine nasjonale kvalifikasjoner ved bruk av EQF. Du kan oppgi ditt NQF- og EQF-nivå i CV-en din og i søknadsdokumentene. Utdanningsinstitusjonen vil også kunne gi deg informasjon om kvalifikasjonsnivået ditt.

Young woman comparing EQF levels
Mobile phone and stethoscope

Sjekk om yrket ditt er regulert

Enkelte yrker (som lege, advokat og arkitekt) er regulert i mange land.

Dette betyr at du må oppfylle visse kriterier for å kunne utøve disse yrkene i landene som har slik regulering. Sjekk databasen over regulerte yrker for å se om ditt yrke er i denne listen.

Du må oppfylle visse kriterier for å kunne søke på jobbene det gjelder, og det kan hende du må bestå en eller flere prøver. Hvis yrket ditt er regulert og du må søke om å få godkjent yrkeskvalifikasjonene dine, kan du:

Få kvalifikasjonene dine godkjent

Kontakt ENIC-NARIC centre i landet du vil jobbe i. ENIC-NARIC-sentrene bedømmer og informerer om mulighetene for godkjenning av kvalifikasjoner fra utlandet. Du kan bruke denne informasjonen til å forklare kvalifikasjonene dine for arbeidsgivere og rekrutteringsbyråer.

Multi-coloured folders piled up

Hold orden på dokumentene dine

Sørg for at du har enkel tilgang til vitnemål, utskrifter og andre dokumenter slik at du lett kan dele dem med arbeidsgivere eller myndigheter i landet du vil jobbe i. Det kan også hende du må få dokumentene dine oversatt.

Du kan lagre alle digitale dokumenter i Europass-biblioteket ditt.

  • Hvis du har høyere utdanning kan du be om et vitnemålstillegg fra institusjonen du studerte ved. Dette gir nyttig informasjon om kvalifikasjoner, slik at du lettere kan formidle hva du har lært.
  • Hvis du har yrkesutdanning kan du få et Europass-eksamensbevistillegg, som gir nyttig informasjon om yrkeskvalifikasjoner slik at du lettere kan formidle hva du har lært.