Vitnemålstillegg

Hva er det

Et dokument som beskriver kunnskap og ferdigheter ervervet av innehavere av en grad fra høyere utdanning. Eksempler

Det er et supplement til opplysningene som allerede er inntatt i den offisielle graden eller vitnemålet og gjør graden eller vitnemålet lettere å forstå, særlig for arbeidsgivere og institusjoner i utlandet.

Hvem er det beregnet på

Vitnemålstillegg utstedes til uteksaminerte fra høyere utdanningsinstitusjoner sammen med vedkommendes grad eller vitnemål.

Hva det ikke er!

Vitnemålstillegg er ikke:

  • En erstatning for det originale eksamensbeviset/ vitnemålet.
  • Et automatisk system for formell godkjenning.

Hvor kan jeg få tak i det

Europass vitnemålstillegg utstedes av den høyere utdanningsinstitusjonen som tildeler graden eller vitnemålet.

Instruks og maler.