Diploma Eki

Nedir

Yüksek öğrenim derecesine sahip kişilerin edindikleri bilgi ve becerilerini tanımlayan belgedir. Örnekler

Özellikle işverenler ve verildiği ülke dışındaki kuruluşlar tarafından daha kolay anlaşılır hale getirerek resmi derece ve diplomada yer alan bilgileri tamamlar.

Kimin içindir

Diploma Eki yüksek öğrenim mezunlarına derece veya diplomaları ile birlikte verilir.

Ne değildir

Diploma Eki:

  • Orijinal diplomanın bir ikamesi;
  • Denkliği garantileyen otomatik bir sistemdir.

Nereden alınabilir

Europass Diploma Eki resmi diplomayı veya dereceyi veren yüksek öğrenim kurumu tarafından verilir.

Talimatlar ve taslaklar.