Suplimentul la diploma

Ce este?

Un document care descrie cunoştinţele şi competenţele dobândite de titularii diplomelor de studii superioare. Exemple

Acesta completează informaţiile incluse deja în diploma de licenţă originală, făcându-le mai uşor de înţeles, în special pentru angajatorii şi instituţiile din alte ţări în afară de ţara emitentă.

Cine beneficiază de acest document?

Suplimentul Europass la diploma de licenţă este emis absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior împreună cu titlul sau diploma care le este acordată.

Ce nu este?

Suplimentul la diplomă nu este:

  • un înlocuitor al diplomei originale;
  • un sistem automat care garantează recunoaşterea.

Unde poate fi obţinut?

Suplimentul la diploma de licenţă este emis de instituţiile de învăţământ superior care acordă diploma în original.

Instrucțiuni și modele.