Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal

Prezenta declarație de confidențialitate furnizează informații referitoare la prelucrarea și protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. (urmează să fie actualizate)

Operațiunea de prelucrare: platforma Europass

Operatorul de date: DG EMPL

Referința înregistrării: DPR-EC-04686.2