Europass – Termeni și condiții de utilizare

Introducere

Serviciile platformei Europass vă sunt furnizate sub rezerva termenilor și condițiilor de mai jos. Accesând sau utilizând platforma noastră, acceptați obligația de a respecta termenii și condițiile de utilizare de mai jos.

Comisia Europeană, în calitate de proprietar al platformei, are responsabilitatea de a garanta că platforma este sigură, fiabilă și accesibilă tuturor utilizatorilor. De aceea a fost instituit un set de termeni și condiții pentru a reglementa utilizarea platformei și pentru a garanta că platforma este utilizată în scopul său preconizat de a promova o mai bună transparență a calificărilor și a competențelor prin intermediul unui portofoliu de instrumente și documente. Este important să cunoașteți și să respectați termenii și condițiile pentru a menține un mediu sigur, securizat și echitabil pentru toți utilizatorii.

Iată termenii și condițiile de utilizare care se aplică platformei Europass:

Conținut ilegal sau înșelător

Trebuie să încărcați, să stocați sau să partajați pe platforma Europass doar conținut care se aliniază la scopul preconizat al Europass. Nu trebuie să utilizați platforma Europass pentru a încărca, a stoca sau a partaja conținut ilegal sau înșelător, inclusiv, dar fără a se limita la, informații false, plagiat sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală (conținut care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altora, cum ar fi materialele protejate prin drepturi de autor sau mărcile comerciale).

Protecția vieții private și a datelor

Trebuie să respectați viața privată a altor utilizatori și normele de protecție a datelor. Nu trebuie să încărcați sau să partajați informații sensibile sau cu caracter personal fără consimțământul explicit al proprietarului.

Conduită etică

Trebuie să utilizați platforma Europass într-un mod etic și respectuos, evitând orice acțiuni care ar putea fi dăunătoare, abuzive sau discriminatorii față de alții. Nu trebuie să încărcați, să stocați sau să partajați conținut neetic sau inadecvat.

Securitate

Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați contul, creându-vă o parolă puternică și păstrând-o privată. Nu partajați informațiile privind contul dumneavoastră cu alții și nu solicitați detaliile de conectare la contul altcuiva. În plus, puteți lua măsuri suplimentare rezonabile pentru a garanta securitatea contului dumneavoastră, inclusiv, dar fără a vă limita la, activarea autentificării cu doi factori oferită de EU Login.

Modificarea termenilor și condițiilor de utilizare

Comisia Europeană își rezervă dreptul de a modifica în orice moment termenii și condițiile de utilizare. Orice astfel de modificare va fi notificată pe platformă, iar utilizarea în continuare a platformei Europass constituie acordul dumneavoastră cu privire la cea mai recentă versiune a termenilor și condițiilor.

Prin utilizarea platformei Europass, recunoașteți și acceptați să respectați politicile și reglementările prezentate în termenii și condițiile de utilizare.

În cazul oricărei încălcări a termenilor și condițiilor, Comisia Europeană își rezervă dreptul de a elimina orice conținut care poate fi considerat ilegal, înșelător, neetic sau neadecvat în orice alt mod. De asemenea, Comisia își rezervă dreptul de a restricționa, suspenda sau bloca temporar sau permanent accesul la această platformă pentru orice utilizator care încalcă termenii și condițiile, precum și de a șterge orice date legate de aceste conturi. Comisia Europeană nu își asumă răspunderea pentru pierderile sau pagubele rezultate dintr-o astfel de acțiune.

Vă mulțumim pentru cooperare și pentru respectarea acestor termeni și condiții.