Uslovi i pravila korišćenja Europass-a

Introduction

Usluge platforme Europass pružaju vam se u skladu sa slijedećim uslovima korišćenja. Pristupajući našoj platformi ili njezinim korištenjem, pristajete na ove uslove i pravila.

Evropska komisija, kao vlasnik platforme, odgovorna je da je ona sigurna, pouzdana i dostupna svim korisnicima. Zbog toga je postavljen skup uslova i pravila za korišćenje platforme kako bi se osiguralo da se platforma koristi u svojoj namjeni za bolju transparentnost kvalifikacija i kompetencija kroz skup alata i dokumenata. Važno je da budete upoznati i da se pridržavate ovih uslova kako bi platforma bila bezbedno, sigurno i pošteno okruženje za sve korisnike.

Zato za korišćenje Europass platforme važe uslovi i pravila opisani u nastavku:

Nezakonit ili obmanjujući sadržaj

Na Europass platformu možete da otpremate, skladirate ili dijelite samo sadržaj koji je u skladu sa namjenom Europass-a. Platformu Europass ne smijete koristiti za otpremanje, skladiranje ili dijeljenje nezakonitog ili obmanjujućeg sadržaja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, lažne informacije, plagijate ili kršenja prava intelektualne svojine (sadržaj koja krši prava intelektualne svojine drugih, kao što su materijali zaštićeni autorskim pravom ili trgovske marke).

Privatnost i zaštita podataka

Morate poštovati privatnost drugih korisnika i pravila o zaštiti podataka. Ne smijete da otpremate ili dijelite bilo kakve osjetljive ili lične informacije bez izričite saglasnosti vlasnika.

Etičko ponašanje

Morate da koristite platformu Europass u skladu sa etičkim načelima i poštujuđi druge, izbjegavajući bilo kakve radnje koje mogu biti štetne, nasilne ili diskriminatorske prema drugima. Ne smete da otpremate, skladirate ili dijelite bilo kakav sadržaj koji nije etički ili je neprikladan

Sigurnost

Sigurnost vašeg naloga je vaša odgovrnost, kreiranjem jake lozinke .koju morate da čuvate u tajnosti i ne dijelite je sa drugima. Ne dijelite svoje podatke o nalogu sa drugima niti tražite podatke za prijavu na neki drugi nalog. Pored toga, možda ćete želeti da preduzmete dodatne korake kako biste osigurali bezbjednost svog naloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na, aktiviranje dvofaktorske autentifikacije koju nudi EU login.

Promjena uslova i pravila korišćenja

Evropska komisija zadržava pravo da u bilo kom trenutku promjeni ove uslove korišćenja. Svaka takva promena će biti objavljena na platformi, a vaša kontinuirana upotreba platforme Europass predstavlja da pristajete sa najnovijom verzijom uslova za korišćenje.

Korišćenjem platforme Europass potvrđujete i slažete se da ćete se pridržavati politika i propisa opisanih u ovim uslovima i pravila korišćenja.

U slučaju bilo kakvog kršenja uslova i pravila, Evropska komisija zadržava pravo da ukloni bilo koji sadržaj koji se može smatrati nezakonim, obmanjujućim, neetičkim ili na bilo koji drugi način neprikladnim. Komisija takođe zadržava pravo da privremeno ili trajno ograniči, suspenduje ili blokira pristup ovoj platformi bilo kom korisniku koji krši uslove i pravila, kao i da izbriše sve podatke povezane sa ovim nalozima. Evropska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak ili štetu koja je posledica takvog postupka.

Hvala vam na saradnji i poštovanju ovih uslova i pravila.