Europassin käyttöehdot

Johdanto

Europassi-alustan palvelujen käyttöä koskevat seuraavat käyttöehdot. Kirjautumalla Europassiin tai käyttämällä sitä käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

Alustan omistajana Euroopan komissiolla on velvollisuus varmistaa, että alusta on tietoturvallinen, luotettava ja kaikkien käyttäjien saatavilla. Käyttöehtojen tarkoitus on varmistaa, että edellä mainittu velvollisuus toteutuu. Lisäksi käyttöehdoilla varmistetaan, että alustaa käytetään siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu eli tutkintojen ja osaamisen läpinäkyvyyden lisäämiseen erilaisten työkalujen ja asiakirjojen avulla. Jotta alusta säilyisi turvallisena ja reiluna ympäristönä kaikille käyttäjille, jokaisen käyttäjän on tunnettava nämä käyttöehdot ja noudatettava niitä.

Europassi-alustan käyttöön sovelletaan sen vuoksi seuraavia ehtoja:

Laiton tai harhaanjohtava sisältö

Europassi-alustalle saa ladata ja tallentaa ja siellä saa jakaa ainoastaan sellaista sisältöä, joka on Europassin aiotun käyttötarkoituksen mukaista. Alustaa ei saa käyttää laittoman tai harhaanjohtavan sisällön lataamiseen, tallentamiseen tai jakamiseen. Tällaista sisältöä ovat muun muassa virheellinen tieto, plagioitu sisältö ja tekijänoikeuksia rikkova sisältö (esimerkiksi tekijänoikeuksien alaisten aineistojen ja tavaramerkkien luvaton käyttö).

Henkilötietojen ja yksityisyyden suoja

Käyttäjän on kunnioitettava muiden käyttäjien yksityisyyden suojaa ja noudatettava tietosuojasääntöjä. Alustalle ei saa ladata henkilötietoja tai arkaluontoisia tietoja ilman niiden omistajan nimenomaista suostumusta.

Eettinen toiminta

Alustaa tulee käyttää eettisellä ja kunnioittavalla tavalla. Käyttäjien ei tule toimia tavalla, joka voi olla haitallista, loukkaavaa tai syrjivää muita käyttäjiä kohtaan. Alustalle ei saa ladata tai tallentaa eikä siellä saa jakaa epäeettistä tai sopimatonta sisältöä.

Tietoturva

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan käyttäjätilin tietoturvasta valitsemalla vahvan salasanan ja pitämällä sen omana tietonaan. Käyttäjän ei tule jakaa kirjautumistunnuksiaan muille eikä pyytää itselleen toisen käyttäjän tunnuksia. Käyttäjätilin tietoturvaa voi lisätä entisestään esimerkiksi ottamalla käyttöön EU login -kirjautumisen kaksivaiheisen tunnistautumisen.

Muutokset Europassin käyttöehtoihin

Euroopan komissio pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan alustalla, ja alustan käytön jatkaminen katsotaan uusimpien käyttöehtojen hyväksymiseksi.

Europassi-alustaa käyttämällä käyttäjä hyväksyy käyttöehdoissa mainitut käytännöt ja säännöt.

Mikäli näitä ehtoja rikotaan, Euroopan komissio pidättää oikeuden poistaa laittomaksi, harhaanjohtavaksi, epäeettiseksi tai muulla tavoin sopimattomaksi katsottavissa olevan sisällön. Komissio pidättää lisäksi oikeuden tilapäisesti tai pysyvästi rajoittaa, jäädyttää tai estää käyttöehtoja rikkovan käyttäjän pääsyn alustalle, sekä poistaa kaikki tämän käyttäjätilin tiedot. Euroopan komissio ei ole vastuussa tästä mahdollisesti johtuvasta menetyksestä tai vahingosta.

Kiitos yhteistyöstä ja näiden ehtojen noudattamisesta.