Användarvillkor för Europass

Inledning

För Europassplattformens tjänster gäller vissa användarvillkor som du måste följa när du besöker och använder plattformen.

EU-kommissionen har i egenskap av plattformsägare ett ansvar för att se till att plattformen är säker, tillförlitlig och tillgänglig för alla användare. Därför har man satt upp en rad användarvillkor så att plattformen används för det avsedda syftet att med hjälp av olika verktyg och dokument bidra till tydliga kvalifikationer och meriter. Det är viktigt att du känner till och följer dessa villkor så att plattformen är trygg, säker och rättvis för alla användare.

För användningen av Europassplattformen gäller följande villkor:

Olagligt eller vilseledande innehåll

Du får bara ladda upp, lagra och dela innehåll på Europassplattformen som är förenligt med Europass syfte. Du får inte ladda upp, lagra eller dela olagligt eller vilseledande innehåll, till exempel falsk information, plagiat eller material som innebär upphovsrätts- eller varumärkesintrång och kränker andras immateriella rättigheter.

Skydd av integritet och personuppgifter

Du måste respektera andra användares privatliv och följa dataskyddsreglerna. Du får inte ladda upp eller dela känsliga uppgifter eller personuppgifter utan personens uttryckliga samtycke.

Etiskt uppförande

Du måste använda Europassplattformen på ett etiskt och respektfullt sätt och undvika att handla på ett sätt som kan vara skadligt, otillbörligt eller diskriminerande mot andra. Du får inte ladda upp, lagra eller dela oetiskt eller olämpligt innehåll.

Säkerhet

Det är ditt ansvar att hålla ditt konto säkert genom att skapa ett starkt lösenord och inte dela det med andra. Dela inte dina kontouppgifter med andra och begär inga inloggningsuppgifter till någon annans konto. För att hålla ditt konto säkert kan du dessutom välja att aktivera tvåfaktorsautentisering med EU Login.

Ändring av användarvillkoren

Kommissionen förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor. Alla sådana ändringar kommer att meddelas på plattformen. Genom att fortsätta att använda plattformen samtycker du till de nya villkoren.

Genom att använda Europassplattformen samtycker du till att följa dessa användarvillkor.

Om du bryter mot dem förbehåller sig kommissionen rätten att avlägsna innehåll som kan betraktas som olagligt, vilseledande, oetiskt eller på annat sätt olämpligt. Kommissionen kan också tillfälligt eller permanent begränsa, stänga av eller blockera åtkomsten till plattformen för alla användare som inte följer villkoren och radera alla uppgifter som är kopplade till deras konton. Kommissionen påtar sig inte något ansvar för förlust eller skada som följer av en sådan åtgärd.

Tack för att du samarbetar och följer dessa villkor.