Europassfunktioner

Europass är ett flerspråkigt verktyg med olika funktioner som du kan använda för din karriärplanering och livslångt lärande.

Europass kan också användas av andra som arbetar med att stödja och hjälpa människor, t.ex. utbildningsinstitutioner, yrkesvägledare, arbetsgivare, arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter, ungdomsorganisationer, frivilligorganisationer och beslutsfattare.

Du kan också lära dig hur du kan använda Europass vid ansöknings- och rekryteringsprocesser och läsa mer om Europass digitala referenser.