Planera ditt lärande

Med hjälp av Europassverktygen kan du planera ditt lärande. Oavsett om du nyss tog examen eller om du har lång arbetslivserfarenhet men vill lära dig något nytt kan Europass hjälpa dig att reflektera över och dokumentera dina färdigheter för att hitta rätt möjlighet just för dig. 

Reflektera över dina färdigheter

Innan du kastar dig in i nya möjligheter är det viktigt att reflektera över de erfarenheter och färdigheter du redan har. Det hjälper dig att värdesätta dem och använda dem som grund för framtida beslut. Försök få med alla färdigheter du har skaffat dig genom

  • annat än formell utbildning
  • arbetslivserfarenhet
  • volontärarbete
  • kurser på nätet
  • hobbyer och
  • projekt, utmärkelser och andra meriter.
Young woman thinking about her future

Dokumentera färdigheter, utbildning och karriärmål i Europass

Du kan skapa din egen personliga Europassprofil för att dokumentera alla dina färdigheter och erfarenheter så att du alltid har en tydlig, uppdaterad beskrivning av dina meriter på ett och samma ställe. Du kan skapa ett personligt register över alla dina färdigheter, kvalifikationer och erfarenheter. Du kan också lägga till nya avsnitt i din profil för att beskriva projekt, meriter och hobbyer som du är stolt över.

I avsnittet Mina färdigheter i Europass kan du skapa en översikt över alla dina färdigheter. Europass analyserar informationen i din profil och ger dig en lista med färdigheter och kunskaper som motsvarar din erfarenhet.

I avsnittet Mina intressen i Europass kan du redogöra för dina intressen och mål för ditt lärande och din karriär. Det kan t.ex. vara saker du vill fokusera på eller platser där du vill uppnå målen.

Läs mer på andra EU-webbplatser