Tehke õpingute kava!

Europassi vahenditega saate kujundada oma õpitee ja -tegevused. Europass on kasulik nii äsja kooli lõpetanutele kui ka kogenud spetsialistidele, kes soovivad õppida midagi uut. See aitab teil kaardistada oma oskused, et leida teie jaoks kõige paremad võimalused. 

Kaardistage oma oskused

Enne uue õppega alustamist oleks hea teha kokkuvõte oma senistest kogemustest ja oskustest. Nii näete, millises valdkonnas vajaksite täiendamist. Pange kirja kõikvõimalikest allikatest saadud kogemused:

  • muu kui formaalharidus või -koolitus,
  • töökogemus,
  • vabatahtlik tegevus,
  • e-õpe,
  • hobid ja
  • projektid, tunnustused ja muud saavutused.
Young woman thinking about her future

Europass peaks sisaldama teavet teie pädevuste ning õppe- ja karjäärieesmärkide kohta

Saate luua oma isikliku Europassi profiili, millesse koondada kogu asjakohane teave teie oskuste ja kogemuste kohta, et teil oleks alati selge ja ajakohane ettekujutus oma saavutustest. See on teie isiklik oskuste, kvalifikatsioonide ja kogemuste kogu. Saate profiili lisada uusi jaotisi, et kirjeldada projekte, saavutusi ja hobisid, mille üle uhkust tunnete.

Europassi jaotises „Minu oskused“ saate esitada ülevaate oma oskustest. Europass analüüsib teie profiilis olevat teavet ning koostab nimekirja oskustest, teadmistest ja võimetest, mis moodustavad teie kogemuse.

Europassi jaotises „Minu huvialad“ saate kirjeldada oma õppe- ja karjäärieesmärke ning huvisid. See võib sisaldada tegevusi ja valdkondi, millele soovite pöörata suuremat tähelepanu või milles soovite kirjeldatud eesmärke saavutada.

Tugiteenused ELi talituste kaudu